Alkoholin kohtuukäytön terveyshyödyt kiistanalaisia

Viimeaikaisten tutkimustulosten valossa alkoholin kohtuukäyttö ei vähennä aivoverenkiertohäiriöitä ja sydänoireita. Kohtuukäyttöön aiemmin liitetyt terveyshyödyt ovat todennäköisesti johtuneet kohtuukäyttäjien muista elintavoista.

Kohtuullisesti alkoholia käyttävien on ajateltu säästyvän sydänoireilta ja aivoverenkiertohäiriöiltä muita todennäköisemmin. Tuore geenitietoja hyödyntävä tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että alkoholin kohtuukäyttöön liitetyt hyödyt selittyvät alkoholin sijasta muilla seikoilla.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 500 000 kiinalaisen terveys- ja geenitietoja. Joukosta tunnistettiin henkilöt, joiden perimä tekee alkoholinkäytöstä epämukavaa. Kyseiset geenivariantit ovat yleisiä Aasiassa, ja niiden kantajat välttelevät tutkimusten mukaan usein alkoholin nauttimista.

Tavanomaisessa analyysissa 1-2 alkoholiannosta päivittäin nauttivat olivat täysraittiita ja suurkuluttajia pienemmässä vaarassa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, aivoinfarktiin, aivoverenvuotoon ja sydäninfarktiin.

Tulokset kuitenkin muuttuivat, kun analyysissa otettiin huomioon geenitiedot. Kun alkoholinkäyttö määriteltiin geenivarianttien avulla, kohtuukäyttö ei enää liittynyt pienempiin sairastumisriskeihin. Päinvastoin, aivoverenvuodon ja aivoinfarktien riskit suurenivat tasaisesti kulutuksen kasvaessa.

Uutispalvelu Duodecimin mukaan tulokset ovat uskottavia, sillä geenitietojen avulla tutkijat pystyivät aiempia tutkimuksia paremmin erottamaan alkoholin ja muiden muuttujien vaikutukset sairastumisiin.

Duodecim kertoo tulosten viittaavan siihen, että aiemmissa tutkimuksissa kohtuukäyttöön liitetyt sydänhyödyt ovat todennäköisesti johtuneet kohtuukäyttäjien muista elintavoista ja ominaisuuksista. Monissa tutkimuksissa ei myöskään huomioida sitä, että täysin raittiiden parissa on myös entisiä suurkuluttajia.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Lancet-lehdessä.

Lähteet
The Lancet (4.5.2019): Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China
Uutispalvelu Duodecim (17.4.2019): Kohtuukäyttö ei vähennä aivoverenkiertohäiriöitä – alkoholin terveyshyödyt muutenkin kyseenalaisia