Nuorten nuuskan käyttö ei enää yleistynyt

Nuorten päivittäinen nuuskaaminen ei ole enää pääsääntöisesti yleistynyt vuosina 2017–2019, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tupakkatilasto. Nuorten tupakointi on tällä aikavälillä vähentynyt edelleen.

Vuonna 2019 päivittäin nuuskaa käytti 14–20-vuotiaista kuusi prosenttia, eli saman verran kuin vuonna 2017. Poikkeuksena olivat kuitenkin ammattiin opiskelevat pojat, joilla nuuskan käyttö kasvoi. Uutena ilmiönä tyttöjen nuuskaaminen yleistyi yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Tupakointi väheni nuorilla edelleen. Pojista 7 prosenttia ja tytöistä 6 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2019. Vastaavat luvut olivat 10 ja 8 prosenttia vuonna 2017. Kymmenen viime vuoden aikana nuorten tupakointi on vähentynyt huomattavasti, sillä vuosina 2008–2009 pojista 21 prosenttia ja tytöistä 17 prosenttia ilmoitti tupakoivansa päivittäin.

Myös sähkösavukkeiden päivittäinen käyttö on pääsääntöisesti vähentynyt sekä tytöillä että pojilla vuoden 2015 jälkeen.  Sähkösavukkeita käytti päivittäin perusopetuksen 8. ja 9. -luokkalaisista pojista noin 4 prosenttia, lukiolaispojista noin prosentti ja ammattiin opiskelevista pojista 6 prosenttia vuonna 2019. Tytöillä vastaavat osuudet olivat perusopetuksessa alle prosentti, lukioissa prosentti ja ammatillisissa oppilaitoksissa kaksi prosenttia.

Aikuisilla tupakoinnin väheneminen on pysähtynyt

Aikuisten kohdalla kehitys ei ole ollut yhtä hyvää kuin nuorilla, sillä aikuisväestön tupakointi ei vähentynyt vuonna 2018.  Suomalaisista 20–64-vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin 15 prosenttia ja naisista 13 prosenttia.

Suurin osa tupakoivista aikuisista kuitenkin haluaa lopettaa tupakoinnin – ja osuus on kasvanut viime vuosina. Päivittäin tupakoivista aikuisista 63 prosenttia haluaisi lopettaa tupakoinnin vuoden 2018 tietojen mukaan. Lopettamishalukkuutta kysyttiin edellisen kerran vuonna 2014, jolloin päivittäin tupakoivista aikuisista (15–64-vuotiaat) 58 prosenttia halusi lopettaa.

”Tupakoinnin vähenemisen pysähtyminen aikuisilla on huolestuttavaa. Tupakoinnin lopettamisen tukea tulisikin tehostaa, jotta yhä useampi lopettamista haluavista yrittäisi ja onnistuisi siinä”, toteaa asiantuntija Otto Ruokolainen THL:stä.

Lähteet
THL (11.12.2019): Nuorilla tupakointi vähenee edelleen – aikuisilla tupakoinnin väheneminen on pysähtynyt
THL: Tupakkatilasto 2018 (pdf)