Alkoholihaitat koskettavat yli miljoonaa suomalaista

Suomen ASH:n teettämän tutkimuksen mukaan 28 prosenttia väestöstämme on havainnut alkoholin aiheuttamia haittoja lähipiirissään. Se tarkoittaa vähintään 1,1 miljoonaa suomalaista.

Kantar TNS:n toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan alkoholin aiheuttamat haitat ovat kuuluneet tavalla tai toisella 1,1 miljoonan suomalaisen elämään. Käytännössä luku on suurempi, koska kyselyyn vastanneet ovat täysi-ikäisiä. Lasten havaitsemat tai kokemat haitat eivät näy tuloksissa.

Tutkimuksen mukaan riitely on yleisin yksittäinen haitta. Kyselytutkimukseen osallistuneista 14 prosenttia olin havainnut alkoholin aiheuttamaa riitelyä lähipiirissään. Taloudelliset vaikeudet (8 %) sekä toistuva, toimintakykyä haittaava krapula (8 %) olivat seuraavaksi yleisimmät yksittäiset haitat. Muita havaittuja haittoja olivat muun muassa tapaturmat, rattijuopumus ja väkivalta.

Alkoholin aiheuttamia haittoja olivat yleisimmin havainneet 25-34-vuotiaat, työntekijät, työttömät sekä vähiten ansaitsevien talouksien jäsenet. Vastaavasti iäkkäämmät, akateemisesti koulutetut, hyvätuloiset sekä johtavassa asemassa olevat olivat havainneet haittoja lähipiirissään vähemmän.

Suomen ASH teetti alkoholiaiheisen kyselytutkimuksen Kantar TNS:llä syys-lokakuussa. Haastateltujen kokonaismäärä oli 2143.