Alkoholimainonnan sijoittelusta huolta Australiassa

Australian alkoholimainontaa arvioiva Alcohol Advertising Review Board on saanut runsaasti kanteluita mainosten sijoittelusta lasten ja nuorten tavoittamissa kanavissa. 

Australian Alcohol Advertising Review Board (AARB) arvoi Australian alkoholimainontaa lasten ja nuorten suojaamiseksi. Seitsemän toimintavuotensa aikana AARB on saanut yhteensä 1126 kantelua. Suuri osa, 760, koskee mainosten sijoittelua nuorten tavoittamiin kanaviin tai lähetysaikoihin. Alkoholimainontaa on havaittu muun muassa ulkomainoksissa ja ostoskeskuksissa, nuoria kiinnostavien sisältöjen yhteydessä verkkosivuilla ja sähköposteissa.

Alkoholimainontaa on AARB:n toiminnan aikana havaittu runsaasti myös esimerkiksi julkisen liikenteen sivustojen yhteydessä sekä koulujen läheisillä pysäkeillä. AARB korostaa, että ulkomainonta, julkinen liikenne mukaan luettuna, on tärkeä kanava mainostajille. Mainosten määrä on suuri, ja siksi lapset ja nuoret myös todennäköisesti altistuvat tälle mainonnalle. Esimerkiksi erään kantelun mukaan koulukuljetuksiin käytetyssä bussissa mainostettiin pubia.

Mukana myös urheilussa

Alcohol Advertising Review Boardin mukaan alkoholimainontaa esiintyy niin ikään television urheilulähetysten yhteydessä. Seitsemän vuoden aikana tulleista kanteluista 154 liittyi televisiomainoksiin ja niistä 72 erityisesti urheiluohjelmiin.

”On selvää, että Australiassa halutaan toimia alkoholimainonnan vähentämiseksi urheilulähetysten yhteydessä”, AARB:n Impossible to escape -raportissa todetaan.

Radioon, elokuvateattereihin ja alkoholin painettuun mainontaan liittyi vähemmän kanteluita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö mainontaa kohdentuisi nuoriin näissäkin medioissa. Radiosta tai elokuvista mainosta on vaikeampi saada talteen kantelua varten. Painettuun mainontaan liittyvien kanteluiden vähäisyys voi puolestaan liittyä yleiseen mediakulutuksen muutokseen Australiassa.

Alkoholimainonta Australiassa on pitkälti alan omavalvonnan alaista. Ennen vuotta 2017 alan kriteeristö (the Alcohol Beverages Advertising Code ABAC) ei kattanut mainonnan sijoittelua. Ainoat rajoitukset liittyivät alkoholin tv- ja ulkomainontaan. Marraskuussa 2017 kriteeristöön sisällytettiin myös alkoholin sijoittelu. Sijoitteluun liittyvät kriteerit osoittautuivat pian puutteellisiksi, ja AARB:n mukaan ne eivät vähennä lasten ja nuorten altistumista alkoholimainonnalle.

Useat Australian osavaltiot ovat alkaneet ryhtyä toimiin saatuaan tietoa lasten ja nuorten tavoittaman mainonnan laajuudesta. Esimerkiksi Queenslandin hallitus ilmoitti huhtikuussa rajoittavansa alkoholin ja roskaruoan ulkomainontaa sekä alkoholin mainontaa osavaltion omistamissa tiloissa. Myös Länsi-Australian osavaltio ilmoitti viime kesänä, että alkoholimainonta poistettaisiin busseista, junista sekä rautatieasemilta.

Alcohol Advertising Review Board 

McCusker Centre for Action on Alcohol and Youth and Cancer Council WA:n perustama Alcohol Advertising Review Board (AARB) toimii australialaisten terveysjärjestöjen tuella. Se tutkii ja arvioi Australiassa alkoholimainontaan liittyviä kanteluita. AARB:n kriteeristöön kuuluu muun muassa se, ettei mainonta saa kannustaa nuoria juomiseen.

Lähde
Alcohol Advertising Review Board (2019): Impossible to escape: The need for stronger restrictions on the placement of alcohol marketing in Australia (pdf)