Väitös: Vanhemmilla vaikutusta ammattikoululaisten tupakointiin

Väitöstutkimuksen mukaan yli kolmannes ammattikoulussa opiskelevista nuorista tupakoi. Nuori tupakoi sitä todennäköisemmin, mitä vähemmän vanhemmat osallistuivat hänen elämäänsä. Myös ystävyyssuhteet, kiusaaminen ja koulun henkilökunnan tupakointi olivat yhteydessä nuoren tupakointiin.  

Hanna Aho selvitti väitöskirjassaan ammattikoululaisten tupakoinnin, perheen osallisuuden, kouluun kiinnittymisen ja ystävyyssuhteiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi hän tutki lähihoitajaopiskelijoiden näkemyksiä omasta tupakoinnistaan. Aineistonaan Aho käytti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyä (2013) ja kahdesta ammattioppilaitoksesta keräämäänsä ryhmähaastatteluaineistoa.

Väitöstutkimuksen tulosten mukaan 36 prosenttia ammattikoululaisista tupakoi päivittäin.  Nuoret tupakoivat sitä todennäköisemmin, mitä vähemmän vanhemmat osallistuivat nuoren elämään. Tupakoinnin todennäköisyyttä vähensi nuoren asuminen molempien vanhempien kanssa joko ydinperheessä tai vuoroviikoin vanhempien luona.

Tupakoivien vanhempien lapset tupakoivat todennäköisemmin kuin tupakoimattomien vanhempien lapset ja yhteys säilyi, vaikka vanhemmat olisivat lopettaneet tupakoinnin.

Koulun henkilökunnan tupakointi lisää nuorten tupakointia

Päivittäin tupakoivat opiskelijat kokivat saaneensa vähemmän opettajien tukea. He pitivät koulusta vähemmän ja lintsasivat enemmän kuin tupakoimattomat oppilaat.

Myös se, että opiskelijalla oli läheinen ystävä tai ystäviä, koulun henkilökunnan tupakointi ja kiusaaminen olivat yhteydessä tupakointiin.

Tupakoivat lähihoitajaopiskelijat normalisoivat tupakointia, kokivat olevansa vastuullisia tupakoitsijoita, ajattelivat tupakointinsa olevan hallinnassa ja kokivat tupakoinnin olevan osa identiteettiään.

Hyödyllistä tietoa savuttomuuden edistämiseen

Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla vanhempia voidaan tukea osallistumaan teini-ikäisen elämään ja ymmärtämään oman tupakointinsa yhteys nuoren tupakointiin.

Väitöskirjassa todetaan, että opiskelijoiden kouluun kiinnittymisen lisääminen ja tupakointikiellot saattavat edistää savuttomuutta. Lisäksi tupakoinnin lopettamiseen liittyvässä ohjeistuksessa tulisi huomioida sosiaaliset suhteet ja tupakointiin liittyvä identiteetti.

Lähde
Tampereen yliopisto (2019): Social Involvement and Adolescent Smoking : Associations and Students’ Views of Smoking in a Vocational School Setting (pdf)