Alkoholin kokonaiskulutus lisääntyi hieman vuonna 2018

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut tilastoraportin alkoholinkulutuksesta. Raportista ilmenee, että edelliseen vuoteen verrattuna alkoholin kokonaiskulutus nousi 0,4 prosenttia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2018. Tähän saakka kokonaiskulutus oli vähentynyt vuodesta 2007 lähtien.

Vuonna 2018 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 10,4 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. THL:n mukaan alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kasvu johtuu päivittäistavarakaupan myynnin sekä tilastoimattoman kulutuksen lisääntymisestä.

Päivittäistavarakaupoissa ja ravintoloissa vahvojen long drink -juomien ja vahvan oluen tilastoitu kulutus lisääntyi voimakkaasti: vahvojen lonkeroiden kulutus kolminkertaistui ja vahvan oluen kulutus enemmän kuin kaksinkertaistui. Keskioluen kulutus sen sijaan laski noin 10 prosenttia, mutta sitä kulutetaan edelleen eniten.

Virallisen kulutustilaston ulkopuolelle jäävä alkoholin kulutus, lähinnä alkoholijuomien matkustajatuonti, oli noin 2,0 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Tilastoimaton kulutus lisääntyi 2,6 prosenttia ja tilastoitu kulutus väheni 0,1 prosenttia. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus oli noin 8,4 litraa.

Alkoholilain uudistus helpotti anniskelun lupaehtoja

Vuoden 2018 alussa tuli voimaan alkoholilain uudistus, jonka mukaan kaikkia enintään 5,5 % alkoholia sisältäviä juomia voi myydä paikoista, joilla on vähittäismyyntilupa.  Myös ravintoloiden anniskelun lupaehtoja helpotettiin, ja 1.3.2018 alkaen kaikkia alkoholijuomia on voinut anniskella yhdellä anniskeluluvalla.

Lähteet
THL (27.5.2019): Alkoholin kokonaiskulutus lisääntyi 0,4 prosenttia vuonna 2018
THL (2019): Alkoholijuomien kulutus 2018 (pdf)