Pohjoismaiset nuoret juovat aiempaa vähemmän

Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt Suomessa 10 viime vuoden aikana. Suuntaus on sama kaikissa Pohjoismaissa. Masennus ja vanhempien työttömyys kuitenkin altistavat alkoholin käyttöön.

Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt monissa länsimaissa, mutta erityisesti Pohjoismaissa ja Irlannissa. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen selvityksen mukaan alkoholin käytön aloittaminen on siirtynyt myöhemmälle iälle, ja alkoholia myös käytetään vähemmän.

Vuonna 2015 suomalaisista 9. luokkalaisista 26 prosenttia kertoi, ettei ollut koskaan juonut alkoholia, kun vastaava luku vuonna 1999 oli 14 prosenttia. Vuonna 2015 nuorista 36 prosenttia oli juonut olutta 14-vuotiaana tai nuorempana. Vastaava luku vuonna 1995 oli 75 prosenttia. Vähintään kerran kuukaudessa itsensä humalaan juovien määrä on laskenut 48 prosentista 23 prosenttiin. Alkoholijuomien valinnassa on myös tapahtunut muutoksia. Oluen, siiderin ja viinin suosio on laskenut, mutta limuviinojen ja väkevien alkoholijuomien suosio on kasvanut.

Vanhemmilla ja alkoholin saatavuudella merkitystä

Alkoholin käytön vähenemisen syitä tutkitaan yhä. Tutkimusten mukaan mm. vanhemmilla sekä alkoholin saatavuudella on merkitystä. Vanhemmat tietävät aiempaa tarkemmin lastensa vapaa-ajan vietosta. Tämän päivän nuoret myös kokevat, että alkoholia on vaikeampi saada. Vanhemmat näyttäisivät suhtautuvan alkoholin käyttöön aiempaa tiukemmin. Toisaalta nuorten ja vanhempien väliset suhteet vaikuttavat muuttuneen keskustelevammaksi.

Nuorisokulttuurin muutos saattaa myös vaikuttaa. Sosiaaliset normit tai arvot eivät tue runsasta alkoholin käyttöä, ja alkoholikielteisyys on yleistynyt aiempaan verrattuna. Nuoret tuntuvat arvostavan koulua ja koulutusta, ja he haluavat suoriutua hyvin. Myös nuorten digipelaamista on esitetty syyksi alkoholin käytön vähenemiseen. Jotkut tutkimukset puoltavat tätä oletusta, mutta toiset eivät.

Tutkimusten perusteella alkoholin vähentynyt käyttö ei ole yhteydessä siihen, että nuoret käyttäisivät kannabista alkoholin sijaan. Useimmat kannabista käyttävät nuoret käyttävät myös alkoholia.

Suuntaus ei yllä kaikkiin

Pohjoismainen hyvinvointikeskus viittaa raportissaan tutkimukseen (Torikka ym. 2017), jonka mukaan osa nuorista on yleisen suuntauksen vastaisesti alkanut juoda enemmän. Nämä ovat nuoria, joilla on viitteitä masennuksesta, ja joiden vanhemmat olivat työttömiä sekä matalasti koulutettuja.

Selvityksen mukaan monet nuorena paljon alkoholia käyttävät eivät käytä runsaasti alkoholia aikuisena, eivätkä monet alkoholia liikaa käyttävät aikuiset ole juoneet runsaasti nuorena. Näin ollen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tulisi kohdistua koko nuoreen väestöön pelkästään runsaasti alkoholia käyttävien sijaan.

Nuorten juominen lisää onnettomuusriskiä, riskialtista sekä rikollista käyttäytymistä ja uhriutumista. Tutkimuksen mukaan Suomessa noin 30 prosenttia 15 – 19-vuotiaiden poikien kuolemaan johtavista onnettomuuksista ja väkivaltaisista tilanteista liittyi alkoholiin. Alkoholin käytön väheneminen näyttää puolestaan olevan yhteydessä haittojen vähenemiseen.

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen selvityksessä kartoitetaan nuorten alkoholin käyttöä maakohtaisesti sekä yleisesti.

Lähde
Nordic Welfare Centre (2019): What’s new about adolescent drinking in the Nordic countries? A report on Nordic studies of adolescent drinking habits in 2000–2018 (pdf)