Tupakantumpeista syntyy vuosittain satoja miljoonia kiloja myrkyllistä jätettä

Maailmassa valmistetaan 6 biljoonaa savuketta joka vuosi. Tupakantumpit ovat maailman yleisimpiä roskia, joista kertyy myrkyllistä jätettä satoja miljoonia kiloja vuosittain. Tupakoinnin torjunta on ympäristöteko, painottaa terveysjärjestö Suomen ASH ry maailman tupakattomana päivänä 31.5. Päivän teemana ovat tupakan aiheuttamat ympäristöhaitat.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että maailmanlaajuisesti 4,5 biljoonaa tupakantumppia päätyy ympäristöön vuosittain. Suomessa vastaava luku olisi yli kaksi miljardia poltettujen savukkeiden määrän perusteella. Hajotessaan pieniksi muovipalasiksi tupakan filtterit levittävät ympäristöön myrkyllisiä kemikaaleja, joita savukkeissa on yli 7000.  Maahan heitetyt tumpit päätyvät hulevesien mukana vesistöihin, jolloin myrkylliset kemikaalit huuhtoutuvat ekosysteemiin.

”Myös tupakasta aiheutuvien ympäristöhaittojen vuoksi on tärkeä tavoitella tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista, kuten Suomessa on linjattu. Tupakan viljely, valmistus ja käyttö rasittavat maapallon jo valmiiksi kuormitettuja luonnonvaroja ja herkkiä ekosysteemejä entisestään”, toteaa Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet ovat haitallisia ympäristölle

Tupakan ympäristöhaitat eivät johdu ainoastaan perinteisistä savukkeista ja tupakantumpeista. Tupakan viljely ja tuotantoketju tuhoavat ympäristöä monella tapaa, ja ympäristöhaitat koskevat kaikkia tuotteita, joissa on käytetty tupakkakasvia tai sen lehdistä saatavaa nikotiinia.

Sähkösavukkeista syntyvä jäte voi olla jopa tupakantumppeja vakavampi ympäristöhaitta, koska ne sisältävät metallia, elektroniikkaa ja myrkyllisiä kemikaaleja. Lisäksi niin sanotut savuttomat tupakkatuotteet ja esimerkiksi nuuska ovat ympäristölle haitallisia, sillä niissä käytetään tupakkakasvia.

”Tupakkayhtiöt tulisi velvoittaa korvaamaan tupakantumppien keräämisestä ja hävittämisestä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset, mutta kaikki muu tupakkayhtiöiden viherpeseytymiseen tähtäävä toiminta tulee estää. Tupakkateollisuudelle ei saa antaa mahdollisuutta uusien tuotteidensa myynninedistämiseen ympäristösyiden varjolla, sillä ympäristöystävällisiä tupakka- ja nikotiinituotteita ei ole olemassa”, Mervi Hara sanoo.

Tupakantuotannon vuosittaisia ympäristöhaittoja lukuina WHO:n mukaan:

  • 600 miljoonaa puuta kaadetaan
  • 200 000 hehtaaria metsää kaadetaan
  • 3,5 miljardia hehtaaria viljelysmaata tuhotaan
  • 22 miljardia litraa vettä kulutetaan
  • 84 megatonnia kasvihuonekaasuja vapautuu ilmakehään
  • 4,5 biljoonaa tumppia päätyy ympäristöön
  • tumpeista koostuu jätettä arviolta 340–680 miljoonaa kiloa