Alkoholin markkinointi ylittää maiden rajat ja osuu suurkuluttajiin

Digitaaliset alustat mahdollistavat alkoholin markkinoinnin yli kansallisten rajojen, ja markkinoinnin kohteeksi joutuvat nuoret sekä alkoholin suurkuluttajat, toteaa Maailman terveysjärjestö WHO raportissaan. Markkinoinnin haittavaikutusten vähentämiseksi tarvitaan tehokasta kansallista sääntelyä sekä kansainvälistä yhteistyötä.

WHO raportti Reducing the harm from alcohol by regulating cross-border alcohol marketing, advertising and promotion painottaa, että alkoholin mainonta ja myynninedistäminen on aiempaa kehittyneempää. Aiemmin kansallisten rajojen yli ulottuvaa markkinointia esiintyi perinteisissä kanavissa, kuten satelliittitelevisiossa, radiossa ja aikakaus- sekä sanomalehdissä. Nykyään internet ja digitaaliset alustat – etenkin sosiaalinen media – ovat lisänneet rajojen yli ulottuvaa markkinointia kaikissa maissa.

Suuri osa alkoholista on ylikansallisten alkoholiyhtiöiden tuottamaa ja markkinoimaa. Ylikansalliset yhtiöt myös kuluttavat eniten rahaa alkoholin mainontaan ja myynninedistämiseen maailmanlaajuisesti.

WHO:n mukaan vahva kansallinen alkoholimarkkinoinnin sääntely palvelee kansanterveyttä ja suojelee nuoria sekä alkoholin suurkuluttajia. Maita tulisi kannustaa sisällyttämään sääntelyyn rajat ylittävän markkinoinnin valvonta. Kansallista sääntelyä vahvistaisi valtioiden välinen yhteistyö ja tuki.

Alkoholin markkinointi vetoaa eniten suurkuluttajiin

Digitaalisessa mediassa yleisön kiinnostuksenkohteita sekä mieltymyksiä voi kerätä ja luokitella, jolloin markkinointia on mahdollista kohdentaa tehokkaasti. Alkoholia paljon kuluttavat henkilöt sekä uteliaat teini-ikäiset joutuvat intensiivisen markkinoinnin kohteeksi.

Tutkimusten mukaan alkoholin markkinointi lisää alkoholin kulutusta, ja kohdennettu markkinointi lisää kulutusta kohderyhmien keskuudessa. Eniten markkinointi vetoaa alkoholin suurkuluttajiin. Alkoholiriippuvaiset henkilöt ovat esimerkiksi raportoineet muita voimakkaammasta halusta juoda nähdessään alkoholiin liittyviä vihjeitä. Silti tällaisilla henkilöillä on harvoin tehokkaita keinoja välttää mainonnalle altistumista.

Rajat ylittävä mainonta ei kunnioita kansallisia lakeja

On myös olemassa väestöryhmiä, jotka pidättäytyvät juomasta alkoholia henkilökohtaisista, sosiaalisista tai uskonnollisista syistä. He eivät kuitenkaan välty alkoholimainonnalta. WHO toteaa raportissaan, että maiden tulisi kunnioittaa toistensa kansallisia lakeja ja estää markkinointi rajojen yli esimerkiksi maihin, joissa alkoholin myynti on kielletty.

WHO huomauttaa, että terveyden tasa-arvon vuoksi olisi perusteltua rajoittaa alkoholin markkinointia tiukemmin siellä, missä vastaanottajat ovat matalatuloisia ja heillä on vähemmän resursseja. Alkoholin kulutus on matalan tulotason maissa paljon vähäisempää kuin korkean tulotason maissa, mutta siitä huolimatta alkoholihaitat ovat yleisempiä matalan tulotason maissa. Myös yksilötasolla pienituloiset ihmiset kärsivät suhteessa enemmän alkoholihaitoista kuin suurituloiset.

Lähde
WHO (2022): Reducing the harm from alcohol by regulating cross-border alcohol marketing, advertising and promotion (pdf)