Tupakointi vähenee – kehitys on hidasta köyhemmissä maissa

Maailmanlaajuisesti tupakan kulutus on vähentynyt. Lasku on kuitenkin viime vuosina ollut vaatimatonta, ja erityisesti köyhemmissä maissa tupakoinnin vastainen työ on ollut hidasta. Yhä 1,1 miljardia ihmistä polttaa tupakkaa ja satoja miljoonia käyttää muita tupakkatuotteita, paljastaa Vital Strategiesin ja Chicago Illinois -yliopiston Tobacconomics-tiimin julkaisema Tobacco Atlas.

Tobacco Atlaksen seitsemäs painos tarjoaa ajankohtaista tietoa tupakkaepidemiasta ja sen laajuudesta ympäri maailmaa. Siinä on tuoretta tietoa muun muassa tupakoinnin yleisyydestä, tupakanviljelystä ja markkinoinnista. Siinä käsitellään myös vähemmistö- ja tasa-arvokysymyksiä.

Tobacco Atlaksesta ilmenee, että tupakantorjunta toimii: tupakoinnin yleisyys on laskenut vuodesta 2007 vuoteen 2019 yhteensä 3,1 prosenttiyksikköä (22,7 prosentista 19,6 prosenttiin). Tehokkaalla tupakkapolitiikalla on pystytty pelastamaan miljoonia ihmishenkiä. Rohkaiseva kehitys johtuu hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisen yhteisön tupakantorjuntatoimista sekä WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevasta puitesopimuksesta (FCTC).

Tupakan torjuntaa koskevien toimenpiteiden täytäntöönpano on kuitenkin hidasta ja epätasaista. Osassa maita tupakoinnin esiintyvyys on pysynyt ennallaan tai jopa lisääntynyt, mikä johtuu muun muassa nopeasta väestön- ja talouskasvusta sekä tupakkateollisuuden aggressiivisesta markkinoinnista. Tupakkayhtiöt hyödyntävät vähemmän säänneltyjä viestintäkanavia, kuten digitaalista mediaa, muokatakseen imagoaan ja saadakseen uusia käyttäjiä. Tilastojen mukaan nuorten tupakointi onkin kasvava ongelma 32 maassa, ja maailmanlaajuisesti arviolta 50 miljoonaa 13–15-vuotiasta nuorta käyttää tupakkatuotteita.

Maailmassa on enemmän tupakankäyttäjiä kuin koskaan ennen, ja miljoonia kuolee tupakan takia joka vuosi. Tupakkaepidemian hillitseminen vaatii tehokkaita strategioita, säätelyä, sitoutumista sekä tasa-arvoista politiikkaa.

Lähde
The Tobacco Atlas (2022): The Tobacco Atlas