Koronarajoitukset vähensivät alkoholin myyntiä ja kulutusta ympäri Eurooppaa

Alcohol Consumption And Closed Borders -tutkimus paljastaa, että alkoholin kulutus laski Euroopassa pandemian ensimmäisen 10 kuukauden aikana. Tutkimuksessa analysoitiin 14 Euroopan maan alkoholiverotuloja vuosina 2015–2020.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi alkoholinmyyntiin ja saatavuuteen. Alkoholinkulutusta ja suljettuja rajoja käsittelevä tutkimus osoittaa, että alkoholin kulutus laski kaikkiaan 3,6 prosenttia pandemian alkupuolella. Jyrkän laskun selittävät muun muassa baareihin ja ravintoloihin kohdistuneet rajoitukset sekä kansainvälisten rajojen sulkeminen.

Erot alkoholinkulutuksessa vaihtelevat maittain: Kotimainen alkoholinmyynti lisääntyi huomattavasti erityisesti maissa, joissa tehtiin ennen pandemian puhkeamista paljon alkoholiostoksia ulkomailta. Esimerkiksi Norjassa myynti kasvoi jopa 23 prosenttia verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan.

Tulokset osoittavat, että alkoholin todellinen kulutus laski maissa, joissa tehdään paljon alkoholiostoksia ulkomailta. Muun muassa Suomessa alkoholinkulutus laski 5,2 prosenttia, mikä viittaa siihen, että vain osa ulkomailta ostetuista alkoholituotteista korvattiin kotimaisilla alkoholiostoilla.

Vaikka rajat ylittävällä myynnillä tiedetään olevan merkittävä vaikutus alkoholin myyntiin EU:ssa, aihetta on ollut vaikea tutkia. Aiemmissa tutkimuksissa on tutkittu pääasiassa rajojen vapauttamista tai kyselydatoja.

”Pandemia loi ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia sitä, mitä alkoholinkulutukselle tapahtuu, kun sen saatavuutta rajoitetaan”, kertoo tutkimuksen päätutkija ja Tukholman Karolinska-instituutin tutkija Håkan Leifman.

Tulosten perusteella alkoholin rajat ylittävään myyntiin kohdistuvat rajoitukset vaikuttivat myönteisesti kansanterveyteen. Ne muun muassa nostivat alkoholiverotuloja sekä vähensivät alkoholin kulutusta. Lisäksi on syytä uskoa, että rajat ylittävän alkoholikaupan rajoitukset voisivat vähentää alkoholikuolleisuutta erityisesti niissä EU:n jäsenmaissa, joissa on korkea alkoholin valmistevero.

”Tulosten perusteella kansanterveys kannattaa pitää muuttujana, kun EU tarkistaa rajat ylittävää alkoholin ostoa koskevia säännöksiään”, Leifman toteaa.

Lähteet
Håkan Leifman, Kalle Dramstad & Emil Juslin (8.4.2022): Alcohol consumption and closed borders – how COVID-19 restrictions have impacted alcohol sales and consumption in Europe (pdf)