Tupakka aiheuttaa arviolta 20 miljoonan dollarin menetykset merille vuosittain

Maapallon ekosysteemi on kärsinyt tupakan takia noin 186 miljoonan dollarin menetykset kuluneen 10 vuoden aikana, arvioi Good Governance in Tobacco Control (GGTC) julkaisemassaan raportissa. Varovaisen arvion mukaan tupakkamuovijätteiden huollon vuosikustannukset olisivat jopa noin 548 miljoonaa dollaria.

Tupakkatuotteet ja niistä syntyvät roskat, kuten tuotepakkaukset ja tupakantumpit, ovat yksi maapallomme saastuttavimpia jätteitä. Vuosittain ympäristöön päätyy noin 4,5 biljoonaa tupakantumppia. Valtameriin päätyvistä tupakkajätteistä – sekä tupakantumpeista että muovipakkauksista – arvioidaan koituvan jopa 20 miljoonan dollarin vuosittaiset menetykset merien ekosysteemeille.

Tupakantuotannon aiheuttamat ympäristöhaitat ovat laaja-alaisia, ja niitä syntyy tuotantoprosessin jokaisessa vaiheessa aina tupakan viljelystä tuotteiden käyttöön ja hävittämiseen asti. Tupakkapakkausten muovit ja tupakantumpit ovat kertakäyttöistä muovijätteitä, jotka eivät maadu. Ne levittävät hajotessaan ympäristöön muun muassa mikromuovia, myrkyllisiä kemikaaleja ja raskasmetalleja, joiden on osoitettu vahingoittavan vesieliöitä ja -kasveja sekä leviävän eläinten kautta myös ihmisten ravinnoksi.

Noin 120 maata on sitoutunut kertakäyttöisten muovituotteiden rajoittamiseen ja tehnyt poliittisia päätöksiä torjuakseen muovijätteitä, lähinnä muovipusseja. Tupakkatuotteet ovat kuitenkin jääneet päätösten ulkopuolelle. Euroopan unionissa on kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva Single Plastics -direktiivi, jossa rajoitetaan kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta. Siinä puututaan myös tupakan tumppeihin. Direktiivin toimeenpano on käynnissä jäsenmaissa.

Tupakan jätehuolto on pyritty ratkaisemaan laajennetun tuottajan vastuun (EPR, Extended Producer Responsibility) avulla, jolloin vastuu tupakkajätteiden hoitamisesta on annettu tupakkateollisuudelle. Tällaisen vastuun antaminen tupakkateollisuudelle voi heikentää tupakantorjuntapolitiikkaa, sillä tupakkateollisuus voi hyödyntää sitä oman imagonsa siistimisessä ja toimintansa viherpesussa. Lisäksi tupakkayhtiöiden rahoittamat omat roskaamista vastustavat kampanjat eivät ole vaikuttaneet merkittävästi tupakkajätteen vähenemiseen.

Raportissa todetaan, että hallitusten tulisi ryhtyä toimiin saadakseen tupakkateollisuus vastuuseen ympäristöhaittojen kustannuksista sekä tupakkatuotejätteen vähentämisestä esimerkiksi verotuksella. Raportissa myös vedotaan, etteivät hallitukset tekisi yhteistyötä tupakkateollisuuden kanssa ympäristökysymyksiä koskevassa päätöksenteossa ja työssä.

Lähde
Global Center for Good Governance in Tobacco Control GGTC (9.6.2022): Tobacco’s Toxic Plastics: A Global Outlook