Tutkimus: Väestö kieltäisi parveketupakoinnin

Suurin osa väestöstämme kannattaa parveketupakoinnin kieltämistä lailla, ilmenee Taloustutkimuksen Suomen ASH:lle tekemästä tutkimuksesta. Valtaosa tutkimukseen vastanneista pitää myös tupakkalain tavoitetta savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta hyvänä.

Tutkimukseen osallistuneista 63 prosenttia kannatti parveketupakoinnin kieltämistä lailla ja 26 prosenttia vastusti kieltoa. Tupakointi vaikutti selvästi näkemyksiin: 63 prosenttia vastusti kieltoa, 24 prosenttia kannatti.

”Parveketupakoinnin ongelmat ovat tulleet selvästi esille kevään aikana. Tutkimuksen aineisto koottiin maaliskuun alkupuolella, jolloin koronaepidemia oli meillä vielä aluillaan. Nyt, kun kotona oleskelua on jatkunut pidempään, kieltoa saattaisi kannattaa jopa useampi”, toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä toteaa.

Asuinpaikkakunnista vähiten parveketupakoinnin kieltoa – vaikkakin 58 prosenttia  – kannatettiin Helsingissä. Turussa puolestaan kiellon kannatus oli suurinta, 72 prosenttia vastanneista kannatti parveketupakoinnin kieltoa. Pienin kannatus parveketupakointikiellolle oli vähiten koulutusta saaneiden keskuudessa, vaikka heilläkin kannatus oli yli 50 prosenttia.

Mervi Hara pahoittelee parveketupakointiin puuttumisen vaikeutta. Nykyisellään kieltoon vaaditaan taloyhtiön yksimielinen päätös. Taloyhtiö on kuitenkin velvollinen huolehtimaan siitä, ettei tupakansavu  pääse asuntoihin. Jos tilannetta ei saada selvitettyä naapureiden tai taloyhtiön kesken, asukas voi ottaa yhteyden kunnan terveystarkastajaan. Suomen ASH:n saamien yhteydenottojen perusteella ongelmiin puututaan vaihtelevasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmä ehdotti tilanteeseen puuttumista asunto-osakeyhtiölain muutoksella. Sen mukaan lakia tulisi muuttaa siten, että tupakointikiellosta parvekkeilla tai asukkaiden hallinnassa olevissa sisätiloissa voitaisiin päättää enemmistöpäätöksellä yksimielisen päätöksen sijaan.

”Vetoamme sekä päättäjiin että tupakoijiin. Asuntoon kulkeutuva tupakansavu ei ole ainoastaan viihtyisyyshaitta, vaan terveysriski. Nykytilanteessa haitat kärjistyvät entisestään, kun ihmiset ovat aikaisempaa enemmän kotona. Tässä tarvitaan yhteisvastuuta toinen toistamme”, Mervi Hara korostaa.

Selvä kannatus tupakkalain tavoitteelle

Tutkimuksen mukaan 74 prosenttia väestöstä pitää tupakkalain tavoitetta savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta hyvänä. Myös tupakoivista 41 prosenttia pitää tavoitetta hyvänä. Lisäksi tutkimukseen osallistuneiden mielestä (61 %) tavoite savuttomasta Suomesta vuonna 2030 myös tukee nuorten tupakoinnin ja nikotiinituotteiden ehkäisyä ja vähentämistä.

”Tutkimustulokset olivat todella positiivista luettavaa. Väestö tuntee tupakan haittavaikutukset monesta eri näkökulmasta, ei vain tupakoijien terveyden kannalta, vaan laajemmin. Poliittisille päättäjille tupakkalain tavoitteen vahva kannatus antaa hyvän tuen määrätietoisen tupakkapolitiikan jatkamiselle.”

Taloustutkimus keräsi tutkimusaineiston 13.–15.3.2020 Tutkimukseen vastasi 2499 henkilöä.