Halpojen savukkeiden saatavuus heikentää tupakkaveron vaikutuksia Euroopassa

Savukkeiden kallistuminen vähentää tupakointia, mutta halpojen savukkeiden saatavuus heikentää tupakkaveron vaikutusta, tutkimuksessa todetaan. Tupakkateollisuus pyrkii ylläpitämään savukkeiden halpaa hintaa.

Halpojen savukkeiden vaikutusta savukkeiden kulutukseen analysoitiin 23:ssa Euroopan maasta vuosina 2004–2014. Aineistona käytettiin tietoja savukkeiden kulutuksesta ja hinnoista. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Tobacco Control -lehdessä.

Euroopassa savukeaskin mediaanihinta oli 2.16 euroa vuonna 2004. Hinta nousi 3.60 euroon vuoteen 2014 mennessä. Hintaerot maiden välillä kapenivat ajan myötä. Ero oli 24.6 prosenttia vuonna 2004, mutta pieneni 12.8 prosenttiin vuoteen 2014 mennessä. Tämä tarkoittaa, että edullisimmat savukkeet olivat 12.8 prosenttia halvempia kuin mediaanihintaiset savukkeet.

Hintojen nousu lisää tupakoinnin lopettamista

Tutkimuksen perusteella savukkeiden hintojen nousu lisää tupakoinnin lopettamista – mikäli tupakoivilla ei ole mahdollisuutta vaihtaa edullisempiin savukkeisiin.

Vuosina 2004–2014 savukkeiden vuosittainen kulutus väheni yleisesti ottaen 29.5 savukkeella asukasta kohden. Laskelmat kuitenkin osoittivat, että suuremmat hintaerot liittyivät suurempaan savukkeiden kulutukseen. Kun hintaerot olivat 10 prosenttia korkeammat, savukkeita kulutettiin samana vuonna 6.4 kappaletta enemmän henkeä kohden. Seuraavana vuonna savukkeiden kulutus kasvoi henkeä kohden jo 67 savukkeella.

Tupakkateollisuus taistelee hintojen nousua vastaan

Tutkimus muistuttaa, että tupakkateollisuus yrittää jatkuvasti heikentää tehokkaaksi osoittautunutta tupakoinnin torjuntaa. Yksi tupakkateollisuuden taktiikoista on käyttää hinnoittelumekanismeja, jotka ylläpitävät halpojen savukkeiden saatavuutta.

”Aiemmat tutkimukset ovat tuoneet esiin tupakan hintojen tärkeän roolin, mutta tupakkateollisuus on vastannut veronkorotuksiin varmistamalla, että edullisia savukkeita on jatkuvasti saatavilla”, tutkimusraportissa todetaan.

Globaalisti hinnoittelustrategiat ovat merkittävimpiä matalan- ja keskitulotason maissa, jossa savukkeiden hintaerot ovat yleensä suurempia kuin korkean tulotason maissa. Euroopan unionissa on omaksuttu lukuisia poliittisia toimia, kuten vähimmäisvero, joiden tarkoituksena on vähentää hintaeroja EU-maiden välillä. Toimet ovat johtaneet savukkeiden hintojen yleiseen nousuun, vaikka hinnat eivät olekaan olleet yhdenmukaisia maiden kesken.

Euroopassa tupakkaverot ovat suhteellisen korkeita muihin maailman alueisiin verrattuna. Silti eroavaisuudet tupakan hinnoittelustrategioissa voivat analyysin mukaan heikentää tupakoinnin torjuntaa.  Jotta tupakkaveron teho olisi paras mahdollinen, tupakan hintojen ja kulutuksen yhteydestä sekä tupakkapolitiikan suunnittelusta tarvitaan tutkijoiden mukaan lisää tietoa.

Lähteet
Tobacco Control (16.6.2020): Associations between cigarette prices and consumption in Europe 2004–2014
MedicalExpress (16.6.2020): Tobacco industry discounting linked to higher cigarette consumption in Europe