Tupakkatuotteiden veronkorotus vähentää terveyseroja

Tupakkatuotteiden hinnankorotukset vaikuttavat erityisesti nuorten aikuisten ja matalassa sosiaalisessa asemassa olevien henkilöiden tupakointiin. THL:n Tutkimuksesta tiiviisti -raportti korostaa veronkorotusten merkitystä tupakkatuotteiden käytön vähentämisessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kesäkuussa julkaisema Tutkimuksesta tiiviisti 12/2020 -raportti muistuttaa tupakoinnin aiheuttamasta terveydellisestä epätasa-arvosta. Yleisintä tupakointi on matalasti koulutettujen keskuudessa, ja miehet tupakoivat naisia yleisemmin.

”Jos matalasti koulutettujen tupakointi laskisi korkeasti koulutettujen tasolle, vähenisi tupakoinnista aiheutuva kuolleisuuden epätasa-arvo miehillä 10 prosenttia ja naisilla 5 prosenttia”, raportin laatijat Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen toteavat.

THL:n mukaan joka toinen tupakoija kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin, jos jatkaa tupakointiaan. Joka kolmas syöpä johtuu tupakasta, ja tupakka on tärkein riskitekijä joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa.

Raportin mukaan tupakkaveron korottaminen on paras tapa vähentää tupakointia, ja se vaikuttaa erityisesti nuorten aikuisten ja matalassa sosiaalisessa asemassa olevien tupakointiin.

”Pohjoismainen tutkimus (Hill ym. 2014) osoittaa, että tupakan hintojen 10 prosentin kasvu vähentää kulutusta noin 4 prosenttia.”

Raportissa viitataan myös brittitutkimukseen, jonka mukaan savukkeiden hinnankorotus laski kulutusta alimmissa sosioekonomisissa ryhmissä, mutta korkeimmissa sosiaaliryhmissä sillä ei ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta.

Tupakkatuotteiden tiukemmalla veronkorotuksella ja niiden käytön rajoituksilla on väestön laaja tuki.

Tupakan käytön vähentämiseksi raportissa suositetaan

  • lisäämään kaikkien tupakkalain alaisten tuotteiden veroja.
  • toimimaan WHO:n tupakkatuotteiden laittoman kaupan poistamisen pöytäkirjan mukaisesti. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan ja Euroopan unioni ja Norja ovat vahvistaneet sen virallisesti.
  • toimimaan WHO:n tupakkasopimuksen (FCTC) mukaisesti suojellen nykyisiä ja tulevia sukupolvia tupakan kulutukselta ja ympäristön tupakansavulle altistumiselta.

Lähde

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tutkimuksesta tiiviisti 12/2020. Tupakkatuotteiden veronkorotus vähentää terveyseroja (pdf)