Tupakointikieltojen valvontaa tehostettava kouluissa – nuorten tupakointi ei enää ole vähentynyt

Nuorten terveystapatutkimuksesta ilmeni, ettei nuorten tupakkatuotteiden käyttö ole vähentynyt kahden viime vuoden aikana. Nyt on tärkeää tehostaa koulujen savuttomuutta ja ehkäistä nuuskan käyttöä, korostavat terveystapatutkimuksen johtaja Arja Rimpelä sekä  Suomen ASH.

Suomalaisten nuorten tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt huomattavasti 2000-luvun alusta alkaen. Hyvä kehitys ei kuitenkaan ole jatkunut vuoden 2017 jälkeen, osoittaa juuri julkaistu Nuorten terveystapatutkimus. Tällä hetkellä 16-18-vuotiaista nuorista savukkeita tai nuuskaa käyttää päivittäin 13 prosenttia ja 14-vuotiaista 2 prosenttia.

Nuorten terveystapatutkimuksen johtaja, kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä arvelee, että tupakan käytön pitkään jatkuneen vähenemisen myötä on alettu uskoa, että kehitys jatkuu itsestään. Tupakkalaki kieltää tupakkatuotteiden käytön peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Etenkin viimeksi mainituissa lain toimeenpanoa laiminlyödään ja valtaosa oppilaista on sitä mieltä, että tietyissä paikoissa tupakointi on sallittua.

Tupakkatuotteita käytetään Rimpelän mukaan erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa.

”Mitä parempi koulumenestys, sitä harvemmin lapsi tupakoi. Ammattikouluihin keskiarvorajat ovat alemmat kuin lukioihin, joten niihin myös valikoituu enemmän tupakkatuotteita käyttäviä nuoria. Olisikin tärkeää, että varsinkin ammatillisissa oppilaitoksissa tehostettaisiin tupakkatuotteiden käytön ehkäisyä ja tupakointikieltojen toimeenpanoa.”

Nuuskan käyttö jarruttaa hyvää kehitystä

Nuuskaa käyttää päivittäin tai silloin tällöin 16-18-vuotiaista pojista 15 prosenttia ja tytöistä 6 prosenttia.

”Nuuska on se nikotiinituote, jota savukkeiden ohella käytetään eniten. Nuuskassa on runsaasti nikotiinia ja se ylläpitää tehokkaasti nikotiiniriippuvuutta”, Rimpelä toteaa.

Tällä hetkellä nuuskaa saa tuoda Ruotsista kilon kerrallaan omaan käyttöön.

”Toimenpiteitä pitäisi nyt keskittää siihen, ettei nuuskaa enää tulisi Suomeen”, Rimpelä sanoo.

Muiden tutkimusten mukaan nuoret ovat kokeneet nuuskan välittämisen ja myynnin melko riskittömäksi ja helpoksi tavaksi hankkia rahaa. Nuuskan myynti ei ole laillista Suomessa, joten se ei ole normaalin tupakkaverojärjestelmän piirissä. Kuitenkin nuuskalle on säädetty verotaso, jota sovelletaan nuuskan laittomaan maahantuontiin ja välitykseen.

”Todennäköisesti nuoret eivät tiedä nuuskan laittomasta maahantuonnista mahdollisesti aiheutuvista oikeudellisista seuraamuksista ja veroista. Seuraamukset voivat pahimmillaan merkitä loppuelämän velkakierrettä”, toteaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Nuorten terveystapatutkimuksessa selvitetään nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttöä sekä rahapelaamista. Tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 1977. Tutkimuksen teki Tampereen yliopisto sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella.

Lähde
STM: Nuorten terveystapatutkimus 2019 (pdf)