fbpx

Tupakkalaki uudistuu – hallitus jätti esitysluonnoksen lausuntokierrokselle

UUTINEN 28.4.2021

Esitysluonnoksessa ehdotetaan tupakkapakkausten yhdenmukaistamista sekä tupakointikieltoja leikkikentille ja yleisille uimarannoille. Esityksen taustalla on hallitusohjelman tavoite jatkaa määrätietoista työtä tupakoinnin vähentämiseksi.

Tupakkapakkausten yhdenmukaistaminen on yksi esityksen merkittävämpiä uudistuksia. Yhdenmukaistamisella tarkoitetaan sitä, että tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkaukset eivät saa merkinnöillään tai muulta ulkoasultaan erottua muiden vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkauksista. Esimerkiksi bränditunnukset ja logot poistettaisiin pakkauksista, ja pakkausten väri sekä materiaali yhdenmukaistettaisiin.

Esityksen mukaan on olemassa kansainvälistä tutkimusnäyttöä siitä, että tupakkapakkausten yhdenmukaistamisella on myönteisiä vaikutuksia kansanterveydelle. Vahvin tutkimusnäyttö on siitä, että yhdenmukaiset pakkaukset vähentävät tuotteen houkuttelevuutta sekä nuorten että aikuisten keskuudessa.

Vähittäismyyntipakkausten lisäksi säädettäisiin savukkeen, täyttösäiliön ja nikotiininesteen sallitusta ulkoasusta. Näin estettäisiin mainonnallisten elementtien siirtäminen itse tuotteeseen, kuten tupakkateollisuus on muualla, yhdenmukaistamisen toteuttaneissa maissa menetellyt.

Maissa, joissa tuotepakkaukset on yhdenmukaistettu lailla, tupakkateollisuus on vedonnut, että sääntelyn myötä harmaa talous ja laittoimien tupakkatuotteiden käyttö kasvaisivat. Australiassa yhdenmukaisia tupakkapakkauksia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan jo 2011 eikä sieltä ole löydetty näyttöä siitä, että yhdenmukaistaminen lisäisi laittomien tai epävirallisten tupakkatuotteiden käyttöä. Lisäksi Suomessa ja muualla EU:ssa on käytössä tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmä, mikä ehkäisee laitonta kauppaa.

Yhdenmukaistamista koskeva sääntely myös yksinkertaisi vähittäismyyntipakkausten lainmukaisuuden valvontaa, sillä kaikki tekstit, kuviot tai muut merkinnät, jotka eivät olisi ehdotetun sääntelyn mukaisia, olisivat kiellettyjä.

Tuotteiden ja niiden vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista koskeva sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2023.

Uimarannat ja leikkikentät savuttomiksi

Hallitus esittää myös muun muassa tupakoinnin kieltämistä leikkikentillä ja yleisillä, ns. EU-¬uimarannoilla. Leikkikenttiä koskeva tupakointikielto koskisi myös suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa.

Maahan heitetyt tupakka- ja nikotiinituotteet muodostavat terveysriskin pikkulapsille alaikäisten käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakantumpit ja nuuskapussit ovat erittäin myrkyllisiä ja saattavat nieltyinä aiheuttaa pienelle lapselle hengenvaarallisen nikotiinimyrkytyksen.

Esityksellä tavoitellaan tupakkatuotteiden käytön vähenemistä ja kansanterveyden paranemista. Vähäisempi käyttö puolestaan vähentäisi sairastavuutta ja kuolleisuutta esimerkiksi syöpiin, keuhkosairauksiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Esityksellä tavoitellaan lisäksi sähkösavukkeiden käytön vähenemistä, mikä sekin edistäisi kansanterveyttä.

Lakiuudistusta koskevan esityksen lausuntokierros päättyy kesäkuun alkupäivinä 26.4.2021. Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2022.

Lakiehdotuksessa myös mm.

  • Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto muissakin tupakkatuotteissa kuin savukkeissa ja kääretupakassa.
  • Sisätilan määritelmää muutettaisiin vastamaan nykyistä paremmin kansainvälisen tupakkapuitesopimuksen toimeenpano-ohjeissa suositeltua määritelmää. Määritelmä kattaisi nykyistä avoimemmat tilat, jolloin esimerkiksi julkisen liikenteen pysäkit kuuluisivat kattavammin tupakointikieltojen piiriin.
  • Säännöstä asuntoyhteisön oikeudesta kieltää tupakointi ulkoalueellaan selkiytettäisiin.
  • Esilläpitokieltoa ehdotetaan laajennettavaksi tupakointivälineisiin, jotka on tarkoitettu kuumennettavan tupakkatuotteen käyttämiseen.

 

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö (26.4.2021): Luonnos. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (pdf)

Tupakkalaki

Mistä asioista tupakkalaissa nyt säädetään?

Saat aiheesta tietoa Tupakkalaki selkokielellä -sivuillamme.