fbpx

Euroopassa lähes miljoona alkoholista johtuvaa kuolemaa vuosittain

WHO Euroopan tuoreen raportin mukaan alkoholinkulutus on laskenut lähinnä Itä-Euroopan alueella. Länsi-Euroopassa laskusuunta on ollut pääsääntöisesti hidasta tai sitä ei ole ollut lainkaan. Jäsenvaltiot ovat toteuttaneet heikosti WHO:n esittämiä alkoholipoliittisia toimia.

Alkoholi aiheuttaa WHO Euroopan alueella lähes miljoona kuolemaa vuosittain; noin 2500 kuolemaa päivässä. Valtaosa kuolemista liittyi tarttumattomiin tauteihin (78,5 %), loput loukkaantumisiin (17,4 %) ja tartuntatauteihin sekä muihin sairauksiin (4,1 %). Vuonna 2016 yhteensä 10,1 % alueen kuolemista liittyi alkoholiin.

WHO Eurooppa on julkaissut uuden Making the WHO European Region SAFER -raportin alkoholinkulutuksen, haittojen ja politiikan kehityksestä vuosina 2010– 2016. Raportissa tarkastellaan myös haittakulutuksen vähentämiseen liittyvän toimintasuunnitelman toteuttamista sekä alkoholipoliittisten toimien edistymistä 2016–2019.

Alkoholipoliittiset toimet eivät tehostuneet

Raportin mukaan jäsenvaltioiden alkoholipoliittiset toimet eivät tehostuneet merkittävästi vuosien 2016 ja 2019 välillä. WHO:n SAFER-aloitteen viidestä avainalueesta vain rattijuopumisiin liittyvät vastatoimet toteutettiin riittävästi koko alueella. Heikoimmin edistettiin hinnoittelupolitiikkaa, vaikka se on tehokkain ja kustannustehokkain keino. Esimerkiksi alle kolmannes jäsenmaista raportoi huomioineensa inflaatiota alkoholin hinnoittelussa. Pohjois- ja Itä-Euroopan valtiot olivat implementoineet alkoholipoliittisia toimia parhaiten.

WHO:n SAFER-aloitteen toimet:

1) Vahvista alkoholin saatavuuden rajoituksia

2) Edistä ja toimeenpane rattijuopumista koskevia toimia

3) Mahdollista seulontaan, mini-interventioon ja hoitoon pääsy

4) Toimeenpane kiellot tai kattavat rajoitukset alkoholin mainontaan, sponsorointiin ja myynninedistämiseen

5) Nosta alkoholin hintaa verotuksella ja hintapolitiikalla

Kulutus pysynee ennallaan pitkään

Tämänhetkisten ennusteiden mukaan alkoholin kulutus pysyy lähellä nykyistä tasoa seuraavan vuosikymmenen, vaikkakin koronapandemia on todennäköisesti laskenut kulutusta.

Alkoholinkulutus on vähentynyt WHO Euroopan alueella 12,5 % (2010–2016), mutta valtioiden välillä on merkittäviä eroja, ja alkoholinkulutus on yhä runsaampaa kuin muilla WHO:n alueilla. Jäsenvaltioista 34 raportoi kulutuksen laskusta, 17 kasvusta. Suhteellinen muutos oli huomattavin Azerbaidžanissa, jossa kulutus väheni 72,2 %. Suomessa alkoholinkulutus väheni 14,9 prosenttia. Kulutus lisääntyi eniten Tadžikistanissa, 35,9 %.

Runsaan kertajuomisen esiintyvyys laski 15-vuotiailla ja sitä vanhemmilla keskimäärin 16,3 %. Suuntaus oli sama lähes kaikissa (48/51) jäsenvaltioissa.

Lähde
WHO (2021): Making the European Region Safer: developments in alcohol control policies, 2010–2019

Maailmanlaajuiset haitat

Alkoholin haittakulutus aiheuttaa maailmalla kolme miljoonaa kuolemaa vuosittain.

Lue lisää alkoholin maailmanlaajuisista haitoista.