WHO: tupakkaveroa tulisi korottaa suurimmassa osassa maailmaa

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut tupakkaverotusta koskevan teknisen käsikirjan. Siinä esitetään toimia, joilla valtiot voivat pienentää tupakoinnin aiheuttamia kustannuksia.

Tupakoinnista johtuvat terveydenhuollon menot ja tuottavuuden vähentyminen aiheuttavat maailmanlaajuisesti yli 1,4 biljoonan dollarin kustannukset vuosittain. Kustannuksia voi tehokkaimmin pienentää tupakkaveroa korottamalla, todetaan WHO:n julkaisemassa WHO technical manual on tobacco tax policy and administration -käsikirjassa. Paremmalla veropolitiikalla voi WHO:n mukaan helpottaa myös koronapandemiasta selviytymistä. Pandemian jälkeen maat tarvitsevat lisäresursseja mm. terveydenhuoltojärjestelmän elvyttämiseen.

WHO:n mukaan vain 38 maassa oli vuonna 2018 riittävän korkeat tupakkaverot, joten vain 14 prosenttia maailman väestöstä on sen piirissä. Tupakkavero on WHO:n mukaan riittävän korkea, kun vähintään 75 prosenttia tupakkatuotteen hinnasta on veroa.

Tupakkaveron hyödyt kiistattomat

Riittävän korkea tupakkavero tasaa terveyseroja, pelastaa ihmishenkiä, keventää terveydenhuoltojärjestelmän taakkaa ja kustannuksia sekä on kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Valmisteverojen merkittävät korotukset, jotka johtavat tupakan hinnan nousuun, ovat osoittautuneet tehokkaimmaksi – myös kustannustehokkaimmaksi – mekanismiksi tupakoinnin vähentämisessä.

Tästä huolimatta tupakkaveron korotuksia käytetään yhä vähiten tupakoinnin vähentämisessä. Tupakkateollisuus puolestaan ajaa omaa etuaan ja pelottelee, että tupakkaveron korotukset lisäävät tupakan salakuljetusta ja laitonta kauppaa.

Ihmishenget pelissä

Tupakkavero ei ainoastaan lisää valtion tuloja, vaan myös vähentää tupakan kulutusta ja parantaa väestön terveyttä.

Tällä hetkellä tupakan vuoksi kuolee 8 miljoonaa ihmistä joka vuosi.  Kehittyvät maat kantavat suurimman osan globaalista taakasta, sillä 80 prosenttia tupakan aiheuttamista kuolemista tapahtuu matala- ja keskituloisissa maissa.

Tupakointi on merkittävä riskitekijä monille tarttumattomille taudeille, kuten sydäntaudeille, syövälle, diabetekselle ja keuhkosairauksille. Tarttumattomat taudit aiheuttavat vuosittain noin 15 miljoonaa ennenaikaista, 30–69-vuotiaiden kuolemaa. Tupakointi on johtava syy ehkäistävissä oleviin kuolemiin ja edelleen aikamme tärkeimpiä terveyshaasteita.

Lähteet
WHO (12.4.2021): US$ 1.4 trillion lost every year to tobacco use – New tobacco tax manual shows ways to save lives, money and build back better after COVID-19
WHO (12.4.2021): WHO technical manual on tobacco tax policy and administration