fbpx

Suuri osa sähkösavukkeen käyttäjistä haluaa lopettaa

Amerikkalaistutkimuksen mukaan sähkösavukkeiden käytön yleisin syy on tupakoinnin lopettaminen, mutta niiden käyttö voi jatkua myös tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Sähkösavukkeiden käyttäjät saattavat myös epäonnistua tupakoinnin lopettamisessa, mikä johtaa kaksoiskäyttöön, joka lisää potentiaalisia terveyshaittoja. Tutkimuksessa selvitettiin aikuisten sähkösavukkeen käyttäjien kiinnostusta käytön lopettamiseen sekä lopettamisyrityksiä.

Noin 2,8 –3,2 % amerikkalaisista aikuisista käyttää sähkösavukkeita, ja heistä suurin osa on entisiä tai nykyisä tupakoijia.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sähkösavukkeen käyttäjät ovat kiinnostuneita lopettamisesta. Lopettamisesta ei ole kuitenkaan julkaistu satunnaistettuja kliinisiä tutkimuksia, ja tietoa rajoitetusti siitä, miten auttaa sähkösavukkeen käyttäjiä lopettamaan, tutkijat taustoittavat JAMA Networkissä julkaistua tutkimustaan.

Suurin osa sähkösavukkeiden käyttäjistä ilmaisi olevansa kiinnostunut hyöryttelyn lopettamisesta. Tutkijat eivät pidä yllättävänä, että entisillä tupakoitsijoilla oli eniten aikomuksia ja kiinnostusta lopettaa höyryttely, sillä sähkösavukkeiden käyttö aloitettiin usein tupakoinnista irti pääsemiseksi.

Tulokset viittaavat siihen, että kaksoiskäyttäjät (henkilöt, jotka sekä tupakoivat että käyttävät sähkösavukkeita) ja ne, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet olivat jonkin verran vähemmän taipuvaisia harkitsemaan hyöryttelyn lopettamista.  Nämä myös ilmoittivat muita enemmän epäonnistuneita yrityksiä lopettaa sähkösavukkeiden käyttöä, mikä viittaa vaikeuksiin käytön lopettamisessa.

Tutkijat korostavat, että on kiireellisesti kehitettävä toimenpiteitä, jotka auttavat ihmisiä lopettamaan sähkösavukkeiden käytön – riippumatta heidän tupakointitaustastaan. Tulevaisuudessa tulisi myös selvittää, millaisia ovat sähkösavukkeiden käytön lopettamisesta kiinnostuneet käyttäjät.

Lähde:
JAMA Network (2.4.2021): Interest in Quitting e-Cigarettes Among Adult e-Cigarette Users With and Without Cigarette Smoking History

Sähkösavuke

Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele sähkösavukkeiden käyttöä tupakoinnin lopettamiseen.

Lue lisää sähkösavukkeesta.