SCHEER: Sähkösavukkeista haittaa erityisesti sydän- ja verisuonijärjestelmälle

Ihmisillä tehdyistä tutkimuksista on saatu yhä enemmän näyttöä siitä, että sähkösavukkeella on haitallisia terveysvaikutuksia. Saatu näyttö koskee erityisesti sydän- ja verisuonivaikutuksia, mutta myös muista haitoista on näyttöä, EU:n tieteellinen komitea SCHEER esittää näkemyksenään. Kohtuullisesti on myös näyttöä, että sähkösavukkeet ovat portti nuorten tupakointiin.

SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) arvioi EU-komission pyynnöstä muun muassa sähkösavukkeen terveysvaikutuksia, merkitystä tupakoinnin lopettamisessa sekä merkitystä kansanterveyden näkökulmasta. Lausunto pohjautuu uusimpiin tieteellisiin tutkimuksiin sekä sähkösavukkeita koskevaan tekniseen tietoon.

Sydän- ja verisuonisairauksien ohella hengitysteiden paikallisten ärsytysvaurioiden riskeistä on kohtuullista näyttöä. Lisäksi sähkösavukkeen hengitysteille aiheuttamista syöpävaaraa koskevista riskeistä on heikkoa tai kohtuullista näyttöä. Riskit liittyvät altistumiseen nitrosamiinille, asetaldehydille ja formaldehydille.

Passiiviseen altistumiseen liittyvistä riskeistä on heikkoa tai kohtuullista näyttöä.

Myrkytysriskistä on vahvaa näyttöä, samoin sähkösavukkeen palamisesta tai räjähdyksestä johtuvasta loukkaantumisriskistä.

Portti nuorten tupakointiin

Kohtuullisesti on näyttöä siitä, että sähkösavukkeet ovat portti nuorten tupakointiin. Siitä, että sähkösavukkeiden maut lisäävät houkuttavuutta sekä käytön aloittamista, on puolestaan vahvaa näyttöä.

Sähkösavukkeen tehosta tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä on vähän näyttöä. Myös tupakoinnin vähentämistä koskevan näytön arvioidaan olevan heikkoa tai kohtalaista.

SCHEER toteaa, että sähkösavukkeista on nopeasti tulossa uusi trendi nuorten keskuudessa. Sähkösavukkeen käyttäjien määrä kaksinkertaistui EU:ssa vuodesta 2012 (7,2 %) vuoteen 2017 (14,6 %). Aikuisten tämänhetkinen sähkösavukkeen käyttö vaihteli Euroopassa 0,2–27 %:n välillä.

Nuorilla aikuisilla sähkösavukkeen käytön aloittamisen syynä oli yleisimmin uteliaisuus, kun taas syyt käytön jatkamiseen vaihtelivat. Sähkösavuketta käyttämättömät nuoret pitävät sähkösavuketta tupakointia jäljittelevänä tyylikkäänä tuotteena ja he arvioivat sähkösavukkeen melko turvalliseksi.

SCHEER-asiantuntijat huomattavat kuitenkin, että monet aiheesta julkaistut tutkimukset käsittelevät tietoja Yhdysvalloista. Yhdysvaltain markkinoilla olevat tuotteet voivat poiketa huomattavasti niistä, joita myydään EU:n alueella. Tämän vuoksi Yhdysvalloissa tehtyjä johtopäätöksiä ei välttämättä voida suoraan siirtää EU:n alueelle. Siitä huolimatta trendit voivat levitä, eikä EU:n ulkopuolista kehitystä voi jättää huomiotta.

Lähde
Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks SCHEER (16.4.2021): Opinion on electronic cigarettes (pdf)