Vanhempien tupakointi lisää nuorten tupakointiriskiä

Vanhempien tupakointi ja nuuskan käyttö lisäävät nuorten tupakointiriskiä ja erityisesti tupakoinnin aloittamisen riskiä. Lääketieteen lisensiaatti Salma El Amin tutki väitöskirjassaan nuorten tupakkatuotteiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja Sudanissa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tekijöitä, jotka selittävät viiden eri tupakkatuotteen käyttöä nuorten ja yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Tuloksissa korostuu vanhempien, isovanhempien, ystävien ja opettajien tupakoinnin vaikutus nuorten tupakkatuotteiden käyttöön.

Tutkimuksen mukaan vanhempien tupakointi ja nuuskan tai tombakin (sudanilainen ei-poltettava tupakka) käyttö lisäävät nuorten tupakointia ja erityisesti tupakoinnin aloittamisen riskiä sekä Suomessa että Sudanissa. Tupakoinnin todennäköisyys kasvaa, jos molemmat vanhemmat tupakoivat. Äidin vaikutus on kuitenkin isän vaikutusta suurempi.

Tutkimuksessa todetaan myös, että suomalaisten isovanhempien tupakointi lisää lastenlasten tupakointia ja muiden tupakkatuotteiden sekä sähkösavukkeen käyttöä. Vaikutus oli sekä suora että epäsuora vanhempien tupakoinnin kautta.

Tarvitaan tehokasta tupakkapolitiikkaa

El Amin perää tiukempaa puuttumista niin koteihin kuin kouluille yhdistettynä tehokkaaseen tupakkapolitiikkaan ja sen toimeenpanoon.

”Tutkimustulokset osoittavat kouluympäristön, mukaan lukien opettajien tupakointi, olevan keskeinen nuorten tupakointiin vaikuttava tekijä sekä tupakoinnissa yleensä että erityisesti koulun alueella tupakoinnissa.”

Suomessa tupakkalaki kieltää tupakoinnin peruskouluissa sekä ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa. Tupakointikielto koskee myös sähkösavukkeita sekä nuuskaa. Vaikka Suomi ja Sudan poikkeavat toisistaan niin kulttuurin, talouden kuin käytettyjen tupakkatuotteiden ja lainsäädännön osalta, nuorten tupakkatuotteiden käyttöön vaikuttavat tekijät ovat pääasiassa samat.

El Aminin mukaan nuorten tupakoinnin syitä, terveysvaikutuksia ja ehkäisytoimia koskeva tutkimus on ollut laajaa, mutta muita tupakkatuotteita kuin savukkeiden polttamista ja niiden vaikutuksia on tutkittu vähemmän. Tampereen yliopistolla tehdyssä tutkimuksessa huomioitiin nuorten savukkeiden, nuuskan, vesipiipun, sähkösavukkeiden ja tombakin käyttö.

Lähde
Salma El-Amin (2021): Use and Determinants of Various Types of Tobacco Products: Study Among Finnish and Sudanese Adolescents and Young Adults. Tampereen yliopisto