WHO ohjeistaa sähkösavukkeiden ja kuumennettavien tupakkatuotteiden sääntelyyn

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut kaksi raporttia, joissa se ohjeistaa hallituksia sähkösavukkeiden ja kuumennettavien tupakkatuotteiden sääntelyyn.

Maailman terveysjärjestö WHO painottaa Electronic nicotine and non-nicotine delivery systems: a brief -raportissaan, että sähkösavukkeiden käyttö ei ole turvallista nuorille, raskaana oleville ja niille aikuisille, jotka eivät ole koskaan tupakoineet. Järjestön mukaan sähkösavukkeiden pitkäaikaisvaikutuksia sairastavuuteen ja kuolleisuuteen ei ole vielä tutkittu riittävästi.

WHO:n mukaan kaiken sähkösavukkeisiin liittyvän politiikan tulisi pyrkiä minimoimaan näiden tuotteiden haittavaikutuksia. Sähkösavukkeiden sääntelyn tulisi olla linjassa tehokkaan tupakkapolitiikan kanssa siten, että sähkösavukkeen käyttö ei johda tupakointiin.

Raportissa järjestö ehdottaa sähkösavuketta säänteleville jäsenvaltioilleen muun muassa seuraavia:

  • Sääntely tuotteille, joiden yhteydessä esitetään terveysväittämiä, kuten laitteeseen viittaaminen lääkinnällisenä tai terapeuttisena laitteena.
  • Mainonnan, myynninedistämisen ja sponsoroinnin kielto tai rajoittaminen.
  • Passiivisen altistumisen minimointi kieltämällä tuotteiden käyttö sisätiloissa tai paikoissa, joissa tupakointi on kielletty.
  • Makujen sääntely sähkösavukkeiden käytön ennaltaehkäisemiseksi nuorten keskuudessa.

Sähkösavukkeen käytön yleisyys

WHO:n mukaan sähkösavukkeita tällä hetkellä käyttävien (käyttänyt vähintään kerran viime kuukauden aikana) aikuisten osuus oli kahdella päämarkkina-alueella, EU:ssa ja Yhdysvalloissa, 3,2 prosenttia vuonna 2018. Tuolloin EU-maista sähkösavukkeen käyttö oli yleisintä Isossa-Britanniassa, 6,2 prosenttia aikuisista.

Tiedot 22 eri maasta viittaavat siihen, että sähkösavuketta tällä hetkellä käyttävien 13-15-vuotiaiden osuus on aikuisten vastaavaa osuutta suurempi. Luvut vaihtelivat Japanin 0,7 prosentista Ukrainan 18,4 prosenttiin vuosien 2017 ja 2019 välillä, mediaani 8,1 prosenttia.

WHO viittaa myös tutkimukseen, jonka mukaan nuorten 16-19-vuotiaiden tällä hetkellä (30 kuluneen päivän aikana) sähkösavuketta käyttävien osuus kasvoi 2017-2018 Kanadassa 8,4 % -> 14,6 % , Yhdysvalloissa 11,1 % -> 16,2 % ja Isossa-Britanniassa 8,7 % -> 8,9 %. Kuluneen viikon aikana sähkösavuketta käyttäneiden osuudet kasvoivat Kanadassa 5,2 % -> 9,3 % ja Yhdysvalloissa 6,4 % -> 10,6 %. Isossa-Britanniassa vastaava luku oli 4,6 prosenttia molempina vuosina.

Koskaan tupakoimattomien, tällä hetkellä (30 kuluneen päivän aikana) sähkösavuketta käyttävien 16-19-vuotiaiden osuus kasvoi vuodesta 2017 vuoteen 2018 Kanadassa 2,3 % -> 5,0 %, Yhdysvalloissa 2,4 % -> 5,9 % ja Isossa-Britanniassa 1,6 % -> 1,9 %. Viikon tarkastelujaksolla (sähkösavukkeen käyttö kuluneen viikon aikana) osuudet olivat pienemmät, mutta myös noususuuntaiset Pohjois-Amerikassa: Kanadassa 0,8 % -> 2,7 % ja Yhdysvalloissa 1 % -> 3,0 %. Isossa-Britanniassa osuus laski hieman, 0,5 % -> 0,4 % vuodesta 2017 vuoteen 2018.

Aerosolien sisältämät metallit huolenaiheena

Sähkösavuketta käytettäessä sisäänhengitetään useita mahdollisesti myrkyllisiä ainesosia, joiden lisäksi myös nikotiinia, mikäli tuote sitä sisältää. Terveyshuolta aiheuttavat pääasiassa hengitettävien aerosolien sisältämät metallit kuten kromi, nikkeli ja lyijy, sekä karbonyylit kuten formaldehydi, asetaldehydi, akroleiini ja glyoksali. Joillekin metalleille altistuminen voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, kuten hermosto-, sydän- ja verisuonisairauksia sekä hengityselinten sairauksia. Karbonyylit ovat myös potentiaalisesti vaarallisia sähkösavukkeen käyttäjälle, esimerkiksi formaldehydi on karsinogeeni. Partikkelit ja jotkut aromit aiheuttavat niin ikään terveysnäkökulmaan liittyvää huolta.

Lisäksi sähkösavukkeen käyttö lisää sisäilman hiukkas- ja nikotiinipitoisuuksia. Sähkösavukkeen käytöstä aiheutuva passiivinen nikotiinille ja hiukkasille altistuminen on vähäisempää kuin poltettavien savukkeiden aiheuttama altistuminen, mutta ylittää WHO:n tupakkasopimuksessa suositellun savuttomuuden rajan. Sähkösavukkeelle passiivisen altistumisen aiheuttamia terveysvaikutuksia ei ole tutkittu, mutta sen arvioidaan aiheuttavan terveysriskin myös sivullisille.

Kuumennettava tupakka on myös tupakkatuote

WHO:n toinen julkaisu, Heated Tobacco Products. A Brief koskee kuumennettavaa tupakkaa. Tällä hetkellä ei ole riittävästi näyttöä siitä, että kuumennettavat tupakkatuotteet olisivat perinteisiä savukkeita vaarattomampia. Nämä tuotteet saattavat altistaa joillekin myrkyllisille ainesosille perinteisiä savukkeita vähemmän, mutta toisaalta joillekin myrkyille enemmän.

WHO kehottaa hallituksia ottamaan käyttöön järjestelmän, jolla uudet tupakkatuotteet – myös kuumennettava tupakka – arvioidaan ennen niiden markkinoille tuloa. Kuumennettavien tupakkatuotteiden markkinointia ei pitäisi sallia ilman vakuuttavaa näyttöä siitä, että perinteisiin savukkeisiin verrattuna tuote vähentää haitalliselle ja mahdollisesti haitallisille ainesosille altistumista ja vähentää terveysriskejä.

Hallitusten, jotka eivät voi estää kuumennettavan tupakan markkinoille tuloa tai jotka päättävät sallia sen markkinoinnin ilman puoltavaa tieteellistä näyttöä, pitäisi varmistaa, että tupakkateollisuus ei voi väittää tuotteen sallimista sen käyttöön kannustamiseksi.

Lisäksi kuumennettavia tupakkatuotteita tulisi verottaa kuten muita tupakkatuotteita. WHO:n tupakkasopimuksen mukaan kuumennettavat tupakkatuotteet katsotaan tupakkatuotteiksi ja siten tupakkasääntelyyn kuuluviksi.

Lähteet
WHO (2020): Electronic Nicotine and Non-Nicotine Delivery Systems A Brief (pdf)
WHO (2020): Heated Tobacco Products A Brief (pdf)