Kuumennettavat tupakkatuotteet tupakkalakiin

Tupakkalain muutosesityksessä ehdotetaan, että tupakkalakiin lisätään kuumennettavan tupakkatuotteen määritelmä ja että tunnusomaiset tuoksut ja maut kielletään myös kuumennettavista tupakkatuotteista. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön komission delegoitu direktiivi (EU) 2022/2100.

Hallituksen esityksen mukaan tupakkalaissa tulee määritellä kuumennettavat tupakkatuotteet. Määritelmän mukaan kuumennettavalla tupakkatuotteella tarkoitettaisiin uutta tupakkatuotetta, josta vapautuu kuumennettaessa käyttäjän hengitettäväksi nikotiinia ja muita kemikaaleja sisältäviä päästöjä. Kuumennettava tuote voi ominaisuuksiensa perusteella olla savuton tupakkatuote tai poltettavaksi tarkoitettu tupakkatuote.

Lisäksi tupakkalaissa säädettäisiin, ettei kuluttajalle saa myydä tai muutoin luovuttaa kuumennettavaa tupakkatuotetta, jossa on tunnusomainen tuoksu tai maku. Kuumennettavista tupakkatuotteista kiellettäisiin myös suodattimet, paperit ja patruunat, jotka sisältävät tupakkaa tai nikotiinia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.10.2023.

Makuaineet lisäävät tuotteiden houkuttelevuutta

Kuumennettavia tupakkatuotteita ei tiettävästi ole vielä Suomen markkinoilla. Hallituksen esityksellä pystytään kuitenkin vaikuttamaan siihen, että kuumennettavien tupakkatuotteiden houkuttelevuutta ei voitaisi lisätä maustamalla niitä esimerkiksi mentolin, suklaan tai vaniljan makuiseksi – mikäli niitä tulevaisuudessa tuotaisiin myyntiin Suomeen. On myös mahdollista, että esityksessä ehdotetut muutokset hidastavat kuumennettavien tupakkatuotteiden tuloa Suomen markkinoille.

Kuumettavissa tupakkatuotteissa on terveydelle haitallisia aineita

Kuumennettavan tupakkatuotteen käytöstä syntyvät päästöt sisältävät terveydelle haitallisia aineita. Haitta-ainepitoisuudet ovat olleet pääosin pienempiä kuin savukkeen polttamisesta syntyvässä tupakansavussa, mutta myös suurempia pitoisuuksia on havaittu. Päästöjen nikotiinipitoisuus on ollut kuumennettavissa tupakkatuotteissa pääasiassa matalampi kuin savukkeissa, mutta nikotiinipitoisuudessa voi olla suurta vaihtelua eri kuumennettavien tupakkatuotteiden välillä.

Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa sääntelemään kuumennettavia tupakkatuotteita muiden tupakkatuotteiden tapaan. Lue lisää kuumennettavista tupakkatuotteista.

Lähteet
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta (pdf)
WHO (2020): Heated tobacco products: information sheet – 2nd edition (pdf)