Tupakointi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia haittakustannuksia yhteiskunnalle

Vuonna 2020 tupakoinnin aiheuttamat kustannukset olivat Suomessa arviolta 1,3 miljardia euroa, selviää Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen julkaisemasta Tupakkatilastosta 2021.

Tupakoinnista aiheutuneiden välittömien taloudellisten kustannusten arvioidaan olleen 629,3 miljoonaa euroa. Kustannuksista 340,8 miljoonaa euroa aiheutui tupakoinnista aiheutuneista terveyshaitoista ja 288,5 miljoonaa euroa tulonsiirroista, selviää THL:n tupakkatilastosta.

Tupakoinnin välittömät kustannukset koostuvat tulonsiirroista sekä palovahingoista, tupakanvalvonnasta, ehkäisevästä työstä ja tupakoinnin terveyshaittojen hoidosta aiheutuvista kustannuksista. Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen Suomessa vuonna 2020 noin 400 000 vuodeosastopäivää, yli 262 000 käyntiä terveydenhuollossa ja yli 500 uutta työkyvyttömyyseläkejaksoa.

Tupakointi aiheuttaa Suomessa tuhansia kuolemia

Tupakoinnin aiheuttamat välilliset kustannukset koostuvat tuotanto- ja työpanosmenetyksistä. Menetykset lasketaan arvioimalla tupakoinnin aiheuttamien kuolemien, sairaspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja lakisääteisiin taukoihin kuulumattomien tupakkataukojen kustannukset.

Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen vuonna 2020 noin 3 736–5 457 kuolemaa, joista 35–64-vuotiaana kuolleita oli 894–1 249. Tupakointikuolemien aiheuttamat taloudelliset menetykset olivat arviolta 228,6 miljoonaa euroa.

Tupakointitaukojen välillisten kustannusten arvioidaan olleen noin 303,1 (269–336) miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan tupakoinnin välilliset kustannukset olivat keskimäärin noin 681,1 (535,8–829,5) miljoonaa euroa.

Lähteet
THL: Tupakkatilasto 2021 (pdf)
THL (10.11.2022): Korkeakouluopiskelijoiden tupakointi vähentyi, mutta nuuskan käyttö lisääntyi vuonna 2021
THL: Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset 2020 ja vertailu vuoteen 2012 (pdf)