Nuuskan käyttö lisääntynyt korkeakouluissa opiskelevilla

Korkeakouluopiskelijoiden tupakointi on edelleen vähentynyt, mutta nuuskan käyttö lisääntynyt, selviää Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Tupakkatilastosta 2021. Nuuskan käytössä sukupuolten väliset erot ovat suuret.

Korkeakouluopiskelijoista päivittäin nuuskaavia oli vuonna 2021 yhteensä 6 prosenttia. Miehistä noin 11 prosenttia ilmoitti käyttävänsä nuuskaa päivittäin, mutta naisista vain 2 prosenttia. Nuuskan käyttö on lisääntynyt nimenomaan miehillä.

Nuuskaaminen on yleistynyt miehillä vuodesta 2016, jolloin yliopistossa opiskelevista miehistä 6 prosenttia ja ammattikorkeakoulussa opiskelevista miehistä 8 prosenttia nuuskasi päivittäin.

Korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa nuuskan käyttö on yleisintä ammattikorkeakouluissa opiskelevilla miehillä. Ammattikorkeakoulussa opiskelevista miehistä päivittäin nuuskaavia oli 15 prosenttia vuonna 2021, kun vuonna 2008 luku oli viisi prosenttia. Yliopistossa opiskelevilla miehillä vastaavat luvut olivat neljä prosenttia (2008) ja kahdeksan prosenttia (2021).

Myös naisopiskelijoilla päivittäinen nuuskaaminen on lisääntynyt hieman. Vuonna 2021 ammattikorkeakoulussa opiskelevasta naisista noin kaksi prosenttia ja yliopistossa opiskelevista reilu yksi prosentti nuuskasi päivittäin, kun vuonna 2008 päivittäin nuuskaavia oli reilusti alle prosentti.

Tupakointi vähentynyt korkeakouluopiskelijoilla

Sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijoiden päivittäinen tupakointi on vähentynyt tasaisesti vajaan 15 viime vuoden ajan.  Kaikista korkeakouluopiskelijoista noin 5 prosenttia kertoi tupakoivansa päivittäin keväällä 2021. Naisopiskelijoista noin 6 prosenttia ja miesopiskelijoista noin 5 prosenttia tupakoi päivittäin.

Yliopistojen miesopiskelijoista 3 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2021, kun vuonna 2008 luku oli 9 prosenttia.  Naisopiskelijoista päivittäin tupakoi 2 prosenttia vuonna 2021 ja 6 prosenttia vuonna 2008.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla tupakointi on yliopisto-opiskelijoita yleisempää. Vuonna 2021 ammattikorkeakoulussa opiskelevista naisista 10 prosenttia tupakoi päivittäin. Vuonna 2008 luku oli 17 prosenttia. Miesopiskelijoista päivittäin tupakoi 7 prosenttia vuonna 2021, ja 15 prosenttia vuonna 2008.

Sähkösavukkeen käyttö harvinaista

Nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden käyttö oli vuonna 2021 korkeakouluopiskelijoilla harvinaista. Niitä raportoi käyttävänsä päivittäin enintään yksi prosentti sekä yliopisto että ammattikorkeakouluopiskelijoista. Päivittäinen käyttö on vähentynyt hieman ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla vuodesta 2016, jolloin käyttäjiä oli 4 prosenttia.

Lähteet
THL: Tupakkatilasto 2021 (pdf)
THL (10.11.2022): Korkeakouluopiskelijoiden tupakointi vähentyi, mutta nuuskan käyttö lisääntyi vuonna 2021