fbpx

Terveysvaroitukset erottuvat pelkistetystä savukepakkauksesta

Iso-Britannia sääti savukepakkausten ulkonäön yhdenmukaistamisesta vuonna 2016. Raportin mukaan säätely lisäsi terveysvaroitusten näkyvyyttä sekä vähensi pakkausten houkuttavuutta.

ICT (International Tobacco Control) selvitti savukepakkausten yhdenmukaistamisen vaikutuksia Englannissa vuosina 2016 ja 2018, eli noin vuotta ennen lainsäädännön täysimääräistä toimeenpanoa ja vuosi sen jälkeen. Otoksena oli yli 4000 tupakoitsijaa Englannissa. Tuloksia verrattiin Australiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin. Australia yhdenmukaisti savukepakkausten ulkonäön vuonna 2012. Yhdysvalloissa yhdenmukaistamista ei suunnitella, Kanada ottaa standardisoinnin käyttöön vuoden 2022 tammikuuhun mennessä.

Terveysvaroitusten näkyvyys parani

Yhdenmukaistamisen yhtenä tavoitteena on lisätä vaadittujen terveysvaroitusten näkyvyyttä ja tehoa. ICT:n mukaan tämä tavoite saavutettiin Englannissa että Australiassa.

Niiden tupakoitsijoiden osuus, jotka huomaavat pakkauksesta terveysvaroitukset ennen muita ominaisuuksia, kasvoi merkittävästi Englannissa. Vuonna 2018 yli puolet, 52 prosenttia, vastaajista kertoi ensin kiinnittävänsä huomionsa terveysvaroituksiin. Vuonna 2016 vastaava luku oli 24 prosenttia. Australiassa terveysvaroitusten huomiointi on pysynyt niin ikään korkeana yhdenmukaistamisen jälkeen (2016 49 %, 2018 50 %).

Tuotepakkausten houkuttavuus väheni

Sekä Englannista että Australiasta saatujen tulosten mukaan yhdenmukaistaminen ja terveysvaroitusten suurentaminen vähentää pakkausten houkuttavuutta merkittävästi. Yhdenmukaistamisen jälkeen, vuonna 2018, tupakoitsijoista 53 prosenttia ilmoitti, ettei pidä lainkaan savukepakkauksen katsomisesta. Vuonna 2016 vastaava luku oli 16 prosenttia. Australiassa niiden osuus, jotka eivät pidä pakkauksen katsomisesta, on jopa 70 prosenttia. Australiassa on ICT:n neljästä vertailumaasta suurimmat pakkausten terveysvaroitukset. Yhdysvalloissa ja Kanadassa suunta oli päinvastainen, pakkauksien katsomisesta pitämättömien määrä väheni vuosien 2016 ja 2018 välillä.

Raportissa viitataan myös ICT:n aineistoon 13 eri maasta. Tulokset ovat samansuuntaiset: yhdenmukaistaminen vähentää houkuttavuutta. Tämän aineiston mukaan Yhdysvalloissa, jossa pakkauksia ei ole yhdenmukaistettu ja jossa pakkauksiin ei vaadita kuvavaroituksia, pakkauksista pitämättömien määrä on vain 11 prosenttia.

Kuluttajat suhtautuvat myönteisesti

Kuluttajien myönteinen suhtautuminen yhdenmukaistamiseen lisääntyi lainsäädännön voimaantulon myötä. ICT:n selvityksen mukaan myönteisimmin yhdenmukaistamiseen suhtauduttiin Englannissa. Siellä myönteisesti suhtautuvia oli 44 prosenttia (ennen lainsäädäntöä 32 %). Samalla yhdenmukaistamista vastustavien tupakoitsijoiden osuus laski 32 prosentista 18 prosenttiin.

Myös Australiassa yhdenmukaistamiseen suhtauduttiin myönteisesti. Kannatus oli vähäisintä Yhdysvalloissa.

ICT:n raportti kertoo siis jopa tupakoitsijoiden suhtautumisen puoltavan pakkausten yhdenmukaistamista. ASH UK puolestaan on selvittänyt koko väestön suhtautumista yhdenmukaistamiseen lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Järjestö tutki asiaa Isossa-Britanniassa vuosina 2018 ja 2019, otoksena yli 12 000 aikuista. Positiivinen suhtautuminen yhdenmukaistamiseen jatkui lainsäädännön voimaanastumisen jälkeen 58 prosentista (2018) 63 prosenttiin (2019).

Kansainvälinen tupakkapuitesopimus (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) suosittelee savukepakkausten ulkonäön yhdenmukaistamista. Tammikuussa 2020 yhteensä 12 maata on säätänyt asiasta: Australia (2012), Ranska ja Iso-Britannia (2017), Uusi-Seelanti, Norja ja Irlanti (2018) Uruguay, Saudi Arabia ja Thaimaa (2019) sekä Turkki, Israel ja Slovenia (2020). Lainsäädäntö astuu voimaan Kanadassa, Belgiassa, Unkarissa ja Singaporessa vuoden 2022 tammikuuhun mennessä.

Lähde
International Tobacco Control Policy Evaluation Project (2020): Standardised Packaging for Tobacco Products in England – Evidence of Policy Impact from the International Tobacco Control Policy Evaluation Project

Yhdenmukaistamista esitetty myös Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipoliittinen kehittämistyöryhmä on ehdottanut tupakkatuotteiden ja -pakkausten yhdenmukaistamista myös Suomessa.

Lue lisää