Suomi tupakkapolitiikan Top 10:ssä

Suomi on Euroopan maista kuudentena tupakkapolitiikan toimenpiteiden Top 10:ssä. Tieto käy ilmi Euroopan Tupakka tai terveys -konferenssissa julkistetusta raportista. Professori Pekka Puskan mukaan Suomen sijoitus paranee vielä, kun sosiaali- ja terveysministeriön tupakkapoliittisen työryhmän esitykset saadaan toteutettua.

Nyt julkaistussa arviointiraportissa oli mukana 36 maan tilanne viime vuodelta. Tilasto ei kuvaa itse tupakointitilannetta vaan tupakkapolitiikan keskeisten toimenpiteiden toteuttamista. Kriteereinä olivat muun muassa hinnoittelu, tupakointikiellot ja tuotteisiin liitetyt terveysvaroitukset.

”Ykkösenä olevan Ison-Britannian sijoitusta selittää osin erittäin korkea tupakkaverotus. Suomessa tupakkaveroa on korotettu viime vuosina kaksi kertaa vuodessa, ja näitä säännöllisiä korotuksia on syytä jatkaa”, kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska painottaa.

Poliittisten toimenpiteiden arviointi ei kuitenkaan anna kattavaa kuvaa eri maiden tilanteesta.

”Raportissa ei oteta huomioon tupakoinnin yleisyyttä tai nikotiinituotteiden käyttöä kokonaisuudessaan. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa aikuisten tupakointi on yleisempää kuin Suomessa. Isossa-Britanniassa tupakoi vuonna 2018 aikuisväestöstä 14,7 prosenttia, kun Suomessa vastaava luku oli 12 prosenttia”, Pekka Puska korostaa.

”Suomen tupakkapolitiikan tavoite tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumiseksi on kansainvälisesti ainutlaatuinen, ja se määrittää johdonmukaista työtämme tupakoinnin vähentämiseksi”, Puska kiittelee.

Kritiikkiä savukepakkauksista

Raportissa tuodaan esille myös kehittämistarpeita. Suomessa ei ole vielä yhdenmukaistettu savukepakkausten ulkoasua, kuten on jo tehty monessa muussa maassa. Yhdenmukaistamista ehdotti myös tupakkapoliittinen työryhmä mietinnössään. Savukepakkaukset on yhdenmukaistettu muun muassa Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Norjassa ja Irlannissa.

”Odotamme Suomen hallituksen toimenpiteitä asiassa. Savukepakkausten ulkonäön yhdenmukaistaminen on kansainvälinen trendi ja johdonmukaista politiikkaa tupakkamainonnan poistamiseksi. Toivon, että Suomi seuraa pian mukana”, toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä toteaa.

Raportin laatijat ovat huolissaan muun muassa tupakkasäätelyn heikosta rahoituksesta Euroopassa. Heidän mukaansa tupakkasäätelyyn pitäisi Euroopan maissa käyttää vähintään kaksi euroa asukasta kohti, mutta tämä ei toteudu. Myös tupakkateollisuuden poliittinen vaikuttamistyö on huolenaiheena. Sen avulla teollisuus on pystynyt hidastamaan ja estämään tupakkalainsäädännön kehittämistä.

Tupakkapolitiikan Top 10 Euroopassa 2019

1. Iso-Britannia
2. Ranska
3. Irlanti
4. Islanti
5. Norja
6. Suomi
7. Israel
8. Slovenia, Unkari
10. Espanja, Belgia

Kolme heikoimmin arvioinnissa menestynyttä olivat Luxemburg, Sveitsi ja Saksa. Kreikka ja Itävalta saivat kiitosta merkittävästä edistymisestä vuoteen 2016 verrattuna.

Joka kolmas vuosi pidettävä Euroopan Tupakka tai terveys (European Conference on Tobacco or Health) -konferenssi järjestetään kahdeksatta kertaa, tänä vuonna Berliinissä. Tapahtuman organisoi Euroopan Syöpäjärjestöjen liitto, Association of European Cancer Leagues.

Lähteet
ECToH 2/2019: The Tobacco Control Scale 2019 in Europe (pdf)
Tobacco Control Scale -verkkosivut
STM (31.5.2018): Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen. Työryhmän toimenpide-ehdotukset