Sähkösavukkeen käyttö voi lisätä nuorten koronariskiä

Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa ilmeni, että sähkösavuketta käyttäneet nuoret sairastuivat koronavirukseen muita useammin. Riski kasvoi sekä sähkösavukkeen käytöllä että sähkösavukkeen ja tupakan kaksoiskäytöllä.

”Vaikka nuorilla on aikuisia suhteellisesti pienempi riski koronavirukseen, sähkösavukkeen käyttö voi olla merkittävä riskitekijä”, todetaan Journal of Adolescent Health -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Stanfordin ja Kalifornian yliopistojen tekemässä väestötutkimuksessa kartoitettiin, lisääkö sähkösavukkeen käyttö tai sähkösavukkeen ja tupakan kaksoiskäyttö nuorten todennäköisyyttä kokea koronaviruksen oireita, tulla testatuksi ja saada koronavirusdiagnoosi.

Tutkimus toteutettiin toukokuussa verkkokyselyllä 13–24-vuotiaille yhdysvaltalaisnuorille. Tutkimuksessa huomioitiin väestötiedot, äidin koulutustaso ja painoindeksi.

Kaikkiaan verkkokyselyyn vastasi 4351 henkilöä.

”Kansallinen otoksemme teini-ikäisistä ja nuorista aikuisista todentaa, että sähkösavukkeen käyttö sekä savukkeiden ja sähkösavukkeen kaksoiskäyttö ovat merkittäviä koronan riskitekijöitä, joita ei aiemmin ole osoitettu”, kerrotaan tutkimusraportin johtopäätöksissä.

Kaksoiskäyttö suurin riski

”Nuoret, jotka käyttivät sähkösavukkeita, saivat viidestä seitsemään kertaa todennäköisemmin koronainfektion kuin he, jotka eivät käyttäneet,”, summataan Stanford Daily -lehdessä.

Koronadiagnoosi oli viisi kertaa todennäköisempi sähkösavukkeita käyttävillä nuorilla, kerrotaan tutkimusraportissa. Sekä tupakkaa että sähkösavuketta käyttäneet saivat diagnoosin jopa seitsemän kertaa todennäköisemmin. Nuoret, jotka olivat käyttäneet sähkösavuketta ja tupakkaa kyselyä edeltäneiden 30 päivän aikana, saivat diagnoosin 6,8 kertaa todennäköisemmin.

Koronatestaus oli 9 kertaa todennäköisempää kaksoiskäyttäjillä (edelliset 30 päivää) ja 2,6 kertaa todennäköisempää pelkkää sähkösavuketta käyttäneillä (edelliset 30 päivää).

Koronaan liitettyjen oireiden kokeminen puolestaan oli 4,7 kertaa todennäköisempää sekä sähkösavuketta että tupakkaa kyselyä edeltäneiden 30 päivän aikana käyttäneillä nuorilla.

Tuloksia selittävät useat syyt

Tutkimusraportin mukaan mahdollisia syitä sähkösavukkeen käytön ja koronaviruksen yhteydelle on useita. Ensinnäkin altistuminen nikotiinille ja muille kemikaaleille vaikuttaa keuhkojen toimintaan. Toiseksi koronavirus leviää helpommin, kun kasvoja ja suuta kosketetaan sähkösavukkeen käytön yhteydessä. Lisäksi sähkösavukelaitteiden jakaminen on yleistä nuorten käyttäjien keskuudessa, vaikkakin ”pysy kotona” -suositus on hillinnyt jakamista.

Tutkijoiden mukaan tulokset antavat terveydenhuollon ammattilaisille aihetta kysyä koronavirukseen sairastuneilta nuorilta sähkösavukkeen ja tupakan käytöstä. Myös vanhempien ja koulun tulisi kertoa nuorille, miten sähkösavukkeet ja tupakka vaikuttavat keuhkoihin ja vastustuskykyyn.

Lisäksi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n (Food and Drug Administration) tulisi tehokkaasti säädellä sähkösavukkeita koronapandemian aikana. Nuorille suunnattuun, koronaviruksen ehkäisemiseen tähtäävään viestintään tulisi sisällyttää tietoa ja sähkösavukkeista ja tupakasta.

Lähteet
Journal of Adolescent Health (1.7.2020):  Association Between Youth Smoking, Electronic Cigarette Use, and Coronavirus Disease 2019 (pdf)
The Stanford Daily (11.8.2020):  Stanford study links vaping with heightened risk of COVID-19