Tupakointi väheni koronapandemian alkuvaiheessa

Tutkimuksen mukaan koronapandemia vaikutti ihmisten tupakointiin vaihtelevasti, mutta vähensi tupakoinnin suhteellista esiintyvyyttä pandemian rokotuksia edeltäneessä vaiheessa.

Kansainvälinen syöpätutkimuslaitos IARC ja syöpätutkimusta tekevä Daffodil Centre julkaisivat tutkimuksen koronapandemian vaikutuksista tupakointiin. Tulokset viittaavat siihen, että tupakoinnin suhteellinen esiintyvyys väestössä väheni 13 prosenttia pandemian alkuvaiheessa vuonna 2020 verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Tutkimuksen aineistona oli 31 tieteellistä artikkelia, joihin oli kerätty tietoa tupakoinnista 269 164 osallistujalta 24 maasta.

”Koronapandemialla on ollut huomattavat vaikutus ihmisten henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Tämä voi johtaa perustavanlaatuisiin muutoksiin terveyskäyttäytymisessä ja pitkäaikaisiin terveysvaikutuksiin”, toteaa tutkimuksen johtaja Dr Peter Sarich.

Muutokset tupakoinnissa vaihtelevia

Tutkijoiden mukaan tupakoivien osuus oli pandemian aikana pienempi kuin ennen pandemiaa. Tupakoivien keskuudessa 21 prosenttia tupakoi pandemian aikana vähemmän, 27 prosenttia tupakoi enemmän ja 50 prosenttia saman verran kuin ennen pandemiaa. Neljä prosenttia tupakoivista ilmoitti lopettaneensa tupakoinnin. Tupakoimattomista henkilöistä kaksi prosenttia ilmoitti aloittaneensa tupakoinnin pandemian aikana.

Kaiken kaikkiaan muutokset tupakoinnissa pandemian ensimmäisissä vaiheissa vuonna 2020 olivat erittäin vaihtelevia. Osa ihmisistä tupakoi enemmän selviytyäkseen pandemian aiheuttamasta psyykkisestä ahdistuksesta. Toiset puolestaan saattoivat tupakoida vähemmän, koska eivät päässeet ostamaan tupakkaa ja sosiaalinen kanssakäyminen oli rajoittunutta. Tutkimus ei kuitenkaan tarjonnut tietoa tupakoinnin muutoksista eri väestöryhmissä esimerkiksi sosioekonomisen aseman perusteella.

Tutkimus korostaa tupakoinnin torjunnan tärkeyttä

”Tieto tupakoinnin muutoksista pandemian ensimmäisten, rokotuksia edeltäneiden vaiheiden aikana on tärkeää ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta”, sanoo vanhempi tutkija Dr Isabelle Soerjomataram.

Tupakointi on maailmanlaajuisesti yhä merkittävin ennenaikaisten kuolemien syy. Vuonna 2019 tupakoinnin vuoksi kuoli 8,71 miljoonaa ihmistä, mikä on yli 15,4 prosenttia kaikista kuolemista. Kuolemat johtuivat suureksi osaksi tupakoinnin aiheuttamista tarttumattomista taudeista, kuten syövästä.

Soerjomataramin mukaan tutkimus korostaa tupakoinnin torjunnan ja tupakoinnin lopettamiseen liittyvien palveluiden tärkeyttä, jotta koronapandemia ei pahentaisi tupakointiepidemiaa.

Lähteet
WHO/IARC (12.4.2022): A global assessment of changes in tobacco smoking behaviours during the early phases of the COVID-19 pandemic
eClinicalMedicine (12.4.2022): Tobacco smoking changes during the first pre-vaccination phases of the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis