Psyykkinen kuormitus lisää alkoholin kulutusta kriisiaikana

Töissä verkkokiusaamiselle altistuminen sekä henkiset rasitteet lisäävät runsaamman juomisen riskiä kriisiaikana, todettiin suomalaistutkimuksessa.  

Tampereen yliopiston tutkimuksen tavoitteena oli analysoida psykologisia stressitekijöitä, jotka ennustivat alkoholinkäytön lisääntymistä koronakriisin aikana. Maalis–huhtikuussa toteutettuun tutkimukseen osallistui 1081 henkilöä, jotka olivat osallistuneet jo toiseen tutkimukseen 2019 syksyllä.

Tutkimukseen osallistuneista 25 prosenttia kertoi lisänneensä ja 27 prosenttia vähentäneensä juomistaan koronakriisin aikana. Lähes puolet vastaajista, 48 prosenttia, vastasi alkoholin kulutuksensa pysyneen ennallaan.

”Toistaiseksi tutkimustietoa alkoholin käytöstä pandemian aikana on vielä rajoitetusti. Erityisesti kriisin vaikutuksista aikuisten työntekijöiden juomiseen on vähän tietoa”, tutkijat toteavat raportissaan.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yli puolet koronakriisin aikana juomistaan lisänneistä oli alkoholin riskikäyttäjiä. Tutkimukseen osallistuneista kahdeksan prosenttia koki työssään verkkokiusaamista, jolla tarkoitettiin muun muassa hyökkäämistä henkilöä, hänen arvojaan sekä henkilökohtaista elämäänsä vastaan. Heidän todennäköisyytensä lisätä alkoholin kulutusta kriisiaikana oli 40 prosenttia, kun taas niillä, jotka eivät altistuneet verkossa kiusaamiselle, runsaamman juomisen todennäköisyys oli 24 prosenttia.

Tutkimuksessa tunnolliset henkilöt lisäsivät juomistaan kriisin aikana epätodennäköisemmin. Muilla persoonallisuuden piirteillä ei havaittu yhteyttä juomiseen. Ikäryhmittäin tarkasteltuna juominen lisääntyi yleisimmin alle 30-vuotiailla työntekijöillä. Eri ammattialojen välillä oli merkittävät erot. Esimerkiksi 31 prosenttia liike-, viestintä- ja teknologia-alan työntekijöistä sekä 30 prosenttia julkisen hallinnon työntekijöistä kertoi juoneensa alkoholia enemmän koronakriisin aikana, kun taas vain 15 prosenttia opetusalan ja 21 prosenttia terveys- ja hyvinvointialan työntekijöistä kertoi juoneensa enemmän.

”Tutkimuksemme osoittaa tarpeen kiinnittää huomiota alkoholin käyttötottumuksiin kriisitilanteissa. Negatiiviset kokemukset ja tuntemukset ennen kriisiä olivat riskitekijöitä lisääntyneelle juomiselle koronakriisin aikana keväällä 2020”, tutkijat toteavat johtopäätöksissään.

Lähde
Alcohol and Alcoholism (7.11.2020): Psychological Stressors Predicting Increased Drinking During the COVID-19 Crisis: A Longitudinal National Survey Study of Workers in Finland, Alcohol and Alcoholism