Nuorten sähkösavukkeen käyttö lisääntynyt WHO Euroopan alueella

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö aiheuttaa yhä huolta WHO Euroopan alueella. Vaikka nuorten tupakan käyttö on yleisesti vähenemässä, useissa alueen maissa se on kuitenkin lisääntynyt. Myös sähkösavukkeen käyttö on hälyttävästi kasvussa. Uudet nikotiinituotteet ovat tupakkateollisuuden tapa ylläpitää voittoja ja laajentaa markkinoita.

Aiheesta kerrotaan Maailman terveysjärjestö WHO:n raportissa (pdf). Se pohjautuu The Global Youth Tobacco Survey (GYTS) -tutkimukseen, jossa tarkastellaan 13–15-vuotiaiden tupakan käyttöä 25:ssä WHO Euroopan alueen maassa*.

Joissain maissa nuorten sähkösavukkeen käyttö on jo tupakointia yleisempää. Esimerkiksi Puolassa 15,3 prosenttia opiskelijoista tupakoi, mutta peräti 23,4 prosenttia käytti sähkösavuketta vuonna 2016, WHO kertoo uutisessaan.

Esimerkiksi Italiassa sähkösavukkeen käyttö lisääntyi 8,4 prosentista 17,5 prosenttiin vuosina 2014–2018, Georgiassa 5,7 prosentista 13,2 prosenttiin vuosina 2014–2018 ja Latviassa 9,1 prosentista 18 prosenttiin vuosina 2011–2019.

Haitallista etenkin nuorille aivoille

Useimmat tupakoijat ovat aloittaneet nuorina. WHO:n rapotin mukaan 88 prosenttia tupakoijista käytti tupakkaa ensimmäistä kertaa alle 18-vuotiaana. Nikotiini on tupakkatuotteissa avainasemassa – se aiheuttaa voimakasta riippuvuutta.

WHO:n mukaan on selvää näyttöä siitä, että uudet nikotiini- ja tupakkatuotteet ovat terveydelle haitallisia. Kuumennettavien tupakkatuotteiden käyttäjät altistuvat myrkyllisille kemikaaleille, jotka ovat samanlaisia kuin tupakansavussa ja voivat aiheuttaa syöpää. Sähkösavukkeen käyttö puolestaan lisää sydän- ja verisuonitautien ja keuhkosairauksien riskiä.

Sekä kuumennettavat tupakkatuotteet että sähkösavukkeet ovat riski erityisesti lapsille ja nuorille, sillä altistumisella nikotiinin kaltaiselle, riippuvuutta aiheuttavalle aineelle voi olla pitkäkestoisia ja vahingollisia vaikutuksia kehittyviin aivoihin.

Tuotteiden markkinointi kuriin

The Smoke Free Partnership (SFP) -koalition johtaja Anca Toma katsoo, että porsaanreiät tuotteiden sääntelyssä, mainonnassa ja sponsoroinnissa pitäisi kiireellisesti tukkia. Tämä pätee sekä tavanomaisiin tupakkatuotteisiin että sähkösavukkeisiin ja kuumennettaviin tupakkatuotteisiin.

Toman mukaan uusien tuotteiden sääntely Euroopan maissa on hajanaista ja vaihtelee maittain. Tupakkateollisuus hyödyntää tilannetta tuotteidensa kohdentamiseen lapsille ja nuorille. Toma viittaa mm. maustettuihin tuotteisiin, sosiaalisen median vaikuttajiin sekä musiikkifestivaalien ja kulttuuritapahtumien sponsorointiin. Vaikka tuotteiden verkkomainonta on kielletty useimmissa Euroopan maissa, sääntöjä voi rajat ylittävällä, digitaalisella aikaudella kiertää.

WHO:n tupakkasopimus suojelee nuoria

Tupakkateollisuus yrittää ylläpitää voittojaan ja laajentaa markkinoitaan sähkösavukkeiden ja kuumennettavien tupakkatuotteiden avulla. Siitä huolimatta nikotiiniton tulevaisuus on mahdollista rakentaa hyvällä ohjauksella, tutkimuksella ja WHO:n tupakkasopimuksen täsmällisellä toimeenpanolla.

WHO:n tupakkapuitesopimus on sitova, ja myös Suomi on ratifioinut sen. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo verkkosivuillaan, että sopimus sisältää mm. artiklat, jotka koskevat tupakkatuotteiden mainontaa ja myyntiä, pakkausmerkintöjä, laitonta kauppaa, verotusta ja ympäristön tupakansavulle altistumista.

Anca Toma suhtautuu optimistisesti tupakkasopimuksen vaikuttavuuteen. Hän toteaa, että nuorten tupakointi on vähentynyt merkittävästi maissa, jotka soveltavat sopimusta sen korkeimmalla tasolla. Toma uskoo, että kehitys on mahdollista ilman, että uudet nikotiini- ja tupakkatuotteet korvaavat perinteiset savukkeet.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden torjunnassa myös hallitusten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö on tärkeää. Smoke Free Partnership on useiden vuosien ajan korostanut, että hallitusten ja EU:n tulee investoida tupakoinnin torjuntaa koskevaan tutkimukseen. Toman mukaan tupakkateollisuus hyökkää tieteellistä näyttöä vastaan ja pyrkii valitsemaan tutkijoita rahoittamalla eturyhmiä. Hallitusten onkin edistettävä riippumatonta tutkimusta.

* Tutkimuksessa tarkastellut maat: Albania, Azerbaitsan, Bosnia Hertsegovina, Bulgaria, Georgia, Italia, Kazakstan, Kirgisia, Kroatia, Latvia, Liettua, Montenegro, Moldova, Pohjois-Makedonia, Puola, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tadzhikistan, Tšekki, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä

Katso myös
WHO Euroopan alueen maat

Lähteet
WHO Europe (2.12.2020): New WHO report reveals that while smoking continues to decline among European adolescents, the use of electronic cigarettes by young people is on the rise
WHO: Summary results of the global youth tobacco survey in selected countries of the WHO European Region (2020) (pdf)
STM: WHO:n tupakkapuitesopimus FCTC