Sähkösavukkeet huolenaihe sydänterveydelle

European Heart Network EHN julkaisi katsauksen sähkösavukkeen vaikutuksista sydän- ja verisuonijärjestelmään, ja se sisältää myös ehdotukset poliittisille päättäjille ja asiantuntijoille.

Katsaus on päivitys EHN:n vuonna 2016 tekemään koosteeseen sähkösavukkeesta ja erityisesti sen vaikutuksista sydän- ja verisuoniterveyteen. The European Heart Network (EHN) on Brysselissä sijaitseva säätiöistä ja järjestöistä koostuva yhteenliittymä, joka työskentelee sydänsairauksien ja aivohalvauksen torjumiseksi ja tukee potilaita kaikkialla Euroopassa.

Katsauksesta tiiviisti

•  Sähkösavukkeen lyhytaikainen käyttö saattaa olla tupakointia haitattomampaa sydämelle ja verisuonille. Pitkäaikaisista vaikutuksista ei ole tietoa. Näytön puutetta ei kuitenkaan voida tulkita siten, että vaikutuksia ei olisi.

•  Sähkösavukkeita markkinoidaan poltettavia tupakkatuotteita riskittömämpinä. Poltettavien tupakkatuotteiden korvaaminen sähkösavukkeilla näyttää vähentävän monille myrkyllisille aineille ja karsinogeeneille altistumista. Poltettavat tupakkatuotteet ovat kuitenkin kiistatta vaarallisimpia laillisesti ostettavia tuotteita. Sähkösavukkeissa ei ole tervaa, joka on savukkeiden yksi myrkyllisin ja laajimmin tutkittu aine. Erityisesti sähkösavukkeissa käytettyjen makuaineiden vaikutuksista on paljon vähemmän tietoa.

•  Suuri osa sähkösavukkeiden käyttäjistä jatkaa myös savukkeiden polttamista. Nämä samanaikaisesti kahta nikotiinituotetta käyttävät eivät vähennä omia terveysriskejään, vaan saattavat jopa lisätä niitä.

•  Sähkösavukkeiden tärkein etu olisi helpottaa tupakoinnin lopettamista, mutta niiden tehokkuudesta lopettamisen apuna ei kuitenkaan ole riittävästi näyttöä.

•  Sähkösavukkeen käyttö on lisääntynyt yleisesti ja varsinkin nuorten, aiemmin tupakoimattomien parissa. Sama suuntaus koskee hiljattain tupakoinnin lopettaneita. Myös tupakoinnin aloittaminen on merkittävä riski molemmissa ryhmissä – varsinkin, koska tietyt sähkösavukkeiden makuaineet houkuttavat erityisesti lapsia ja nuoria.

•  Merkittävät eturistiriidat vaikeuttavat sähkösavukkeiden riskeihin liittyvien näyttöjen tulkintaa. 95 prosentissa sähkösavukkeita koskevissa tutkimuksissa, joiden laatimiseen ei sisältynyt eturistiriitoja, havaittiin mahdollisia terveyteen vaikuttavia haittoja. Niiden tutkimusten, joissa oli sähkösavuketeollisuuteen liittyviä eturistiriitoja, tulosten havaittiin liittyvän selvästi siihen, ettei myöskään haittoja olisi.

•  Kun arvioidaan sähkösavukkeen etuja ja haittoja, on tärkeää tarkastella vaikutuksia väestötasolla, eikä ainoastaan suhteessa vähemmistönä oleviin tupakoijiin. Sähkösavukkeet voivat vaikuttaa haitallisesti kansanterveyteen erityisesti niiden käytön yleistyessä aiemmin tupakoimattomien parissa.

• Nykytiedon valossa sähkösavukkeiden käyttö on erittäin huolestuttavaa sydän- ja verisuoniterveyden kannalta. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat hyvin yleisiä Euroopassa, ja pelkkä mahdollisuus, että sähkösavuke lisää näiden sairauksien riskiä, on huolestuttavaa.

EHN:n suositukset poliittisille päättäjille

•  Tarvitaan lisää pitkittäistutkimuksia sähkösavukkeen käytön pitkäaikaisvaikutuksista sydän- ja verisuonijärjestelmään sekä siitä, onko sähkösavukkeen käyttö sydän- ja verisuoniterveydelle perinteistä tupakointia vaarattomampaa pidemmän ajan kuluessa.

•  Lääketieteellisten julkaisujen tulisi pidättäytyä teollisuuden tai muiden eturistiriitoja omaavien tahojen osin tai kokonaan rahoittamien tutkimusten julkaisemisesta.

•  Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi informoida potilaita ja suurta yleisöä sähkösavukkeen käyttöön liittyvistä riskeistä.

•  Makuaineet tulisi kieltää. Tämä koskee erityisesti niitä makuja, jotka eivät välttämättä ole turvallisia, sekä makuja, jotka houkuttavat varsinkin lapsia ja nuoria.

•  Sähkösavukkeille tulee säätää samat osto- ja ikärajoitukset kuin mitä on säädetty perinteisille savukkeille.

•  Sähkösavukkeille tulee säätää samat markkinointirajoitukset, mukaan lukien mainonta, tuotemerkinnät ja tuotepakkaukset, mitä perinteisille savukkeille on säädetty.

•  Sähkösavukkeiden käyttö julkisissa tiloissa tulee kieltää. Passiivinen altistuminen vaikuttaa lähellä oleskelevien terveyteen. Sähkösavukkeiden käyttö voi tehdä savuttomuuteen liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta vaikeampaa ja se saattaa muuttaa perinteisten savukkeiden polttamisen normaaliksi julkisissa tiloissa.

•  Verotusta tulee säädellä asianmukaisesti: sähkösavukkeisiin sovellettava verotus ehkäisee sähkösavukkeen käyttöä – varsinkin nuorten parissa – ja lisää valtion tuloja. EHN suosittelee sähkösavukkeille korkeaa verotusta käytön ehkäisemiseksi.

Lähde
European Heart Network (13.11.2019): E-cigarettes – a cardiovascular health concern.