Korona herätti tupakoijat lopettamaan

Kuluneen 12 kuukauden aikana tupakoinnin on lopettanut lähes 10 000 henkilöä koronan terveysriskien vuoksi. Lisäksi tupakoinnin lopettamista on yrittänyt 30 prosenttia samasta syystä, ilmenee teettämästämme tutkimuksesta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan miljoonat tupakoijat ovat kertoneet, että koronapandemia on lisännyt halua lopettaa tupakointi. Kantar TNS:n huhtikuussa toteuttama tutkimus osoittaa, että pandemia näyttää vaikuttaneen lopettamishaluihin myös Suomessa.

”Väestökyselyn mukaan viime kevään jälkeen noin 50 000 tupakoivaa sanoo lopettaneensa tupakoinnin. Heistä noin 10 000 sanoi tehneensä sen erityisesti koronan vuoksi. Muidenkin kohdalla tietoisuus koronauhasta on varmasti vaikuttanut näin suureen lopettamismäärään”, Suomen ASH ry:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska sanoo.

Hän huomauttaa, että tulokset ovat samansuuntaiset kuin järjestön viime syksynä teettämässä tutkimuksessa. Tutkimuksissa voi olla osin päällekkäisyyttä, mutta ne osoittavat, että pandemia on vaikuttanut suuresti tupakoinnin lopettamiseen ja lopettamispyrkimyksiin.

Lähes 60 prosenttia haluaa lopettaa

Tutkimuksen mukaan 38 prosenttia on vähentänyt tupakointiaan koronan vuoksi.

”Aikaisempien tutkimusten perusteella tupakoivien lopettamishalukkuus ja lopettamisyritykset ovat Suomessa yleisiä. Tärkeimmäksi syyksi sanotaan yleensä terveys. Nyt tiedot siitä, kuinka tupakointi huonontaa koronan ennustetta, ovat varmasti vaikuttaneet, joko suoraan tai välillisesti. Lopettamisilmoitusten lisäksi peräti 30 prosenttia tupakoivista sanoo yrittäneensä lopettaa tupakoinnin koronan vuoksi”, Pekka Puska toteaa.

Tutkimuksen mukaan tupakoinnin lopettamishalukkuus on suurta: tupakoivista 57 prosenttia haluaa lopettaa, mikä tarkoittaa noin 260 000 tupakoijaa. Lopettamishalukkuus on hieman yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa. Myös nuorimmasta ikäryhmästä, korkeintaan 30-vuotiaista selvä enemmistö (64 %) on halukas lopettamaan. Vähiten lopettamishalukkuutta on 50–59-vuotiaiden keskuudessa. Koulutusryhmistä innokkaimpia tupakoinnin lopettamiseen ovat perus- tai akateemisen koulutuksen saaneet.

”Lopettamisen tukipalvelujen pitää olla helposti kaikkien saatavilla. Kyseessä on tupakoijan ja hänen läheistensä, mutta myös koko yhteiskunnan etu. Tupakointi aiheuttaa yhteiskunnallemme vuosittain miljardiluokan kustannukset. Vieroitus on aina edullisempi vaihtoehto kaikkien kannalta”, toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä painottaa.

WHO: Hallitusten varmistettava tukipalvelut

WHO käynnisti viime vuoden lopussa maailmanlaajuisen kampanjan ”Sitoudu lopettamiseen”, joka on myös tämän vuoden Maailman tupakattoman päivän teema. Tupakatonta päivää vietetään 31.5.

WHO kehottaa kaikkien maiden hallituksia varmistamaan, että kansalaisilla on pääsy helposti saatavilla oleviin tupakoinnin lopettamisen tukipalveluihin, nikotiinikorvaushoitoihin ja muihin työkaluihin, joiden on osoitettu auttavan ihmisiä lopettamaan.

”Tupakointi tappaa 8 miljoonaa ihmistä vuodessa, mutta jos tupakoivat tarvitsevat lisämotivaatiota, koronapandemia tarjoaa oikean kannustimen”, toteaa WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus terveysjärjestön tiedotteessa.

Maailman tupakatonta päivää on vietetty vuodesta 1987, jotta kiinnitettäisiin huomiota maailmanlaajuiseen tupakkaepidemiaan ja sen aiheuttamiin ehkäistäviin kuolemiin ja tauteihin.

Mielipidekyselyn toteutti Kantar TNS Oy Suomen ASH:n toimeksiannosta. Tutkimusta varten kerättiin 2094 tupakoitsijaa ja tupakoinnin lopettanutta. Aineisto edustaa 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä. Tutkimusaineisto koottiin Gallup Forum-internetpaneelissa 9.–26.4.2021. Virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.