fbpx

Nuorten tupakoinnissa suuria kuntakohtaisia eroja Varsinais-Suomessa

Nuorten tupakointi vaihtelee huomattavasti Varsinais-Suomen alueella. Ruskon yläkoululaisista tupakoi 0,7 prosenttia, kun Kemiönsaaressa vastaava luku on 15,8 prosenttia. Suomen ASH herättelee kuntapäättäjiä tarkastelemaan tilannetta paikallisesti.

Suomen ASH tarkasteli nuorten nikotiinituotteiden käyttöä Varsinais-Suomessa. Valtakunnallisesti 8. ja 9. luokkalaisista tupakoi päivittäin 5,6 prosenttia. Kemiönsaaressa yläkoululaispojista tupakoi jopa 20 prosenttia, tytöistä 8,6 prosenttia. Myös esimerkiksi Pöytyällä (12 %) ja Somerolla (12,9 %) nuoret tupakoivat keskimääräistä yleisemmin. Rusko (0,7 %) ja Turku (3,2 %) ovat onnistuneet pitämään tilanteen tupakan osalta parempana.

”Kuntapäättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Kunnissa on paljon osaamista ja tietoa nuorten terveystavoista. Niitä on hyvä verrata koko maan lukuihin, ja sen pohjalta tiedetään paremmin puuttua tilanteeseen. Monissa kunnissa onkin tehty paljon nuorten nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi, kehityksen suunta ratkaisee”, toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä korostaa.

Koulun johdolla vastuu valvoa tupakointikieltoa

Haran mukaan yksi ensimmäisistä toimista on varmistaa, että oppilaitoksissa noudatetaan tupakkalain vaatimaa tupakointikieltoa, mikä koskee myös sähkösavukkeita ja muita tupakan kaltaisia tuotteita. Tästä on tutkimusten valossa lipsuttu monessa paikassa. Kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä Tampereen yliopistolta painottaa erityisesti koulun johdon vastuuta asiassa.

”Koulun ilmapiirin täytyy tukea nikotiinittomuutta. Sekä opettajien että oppilaiden nikotiinituotteiden käyttöön pitää puuttua käytännön tasolla. Kouluilla ei saa olla ”kaksoismoraalia” eli säännöissä on tupakointi ja nuuskaaminen kielletty – ja sen kaikki tietävät – mutta käytännössä sen enempää oppilaiden kuin opettajienkaan tupakointiin ja nuuskan käyttöön ei puututa. Kansainvälinen tutkimus osoittaa tällaisen tukevan oppilaiden tupakointia”, Arja Rimpelä toteaa.

Hänen mukaansa paikkakuntakohtaiset erot nuorten nikotiinituotteiden käytössä voivat olla sattumaakin pienten paikkakuntien kohdalla. Ne saattavat liittyä myös esimerkiksi väestörakenteeseen tai koulutustasoon. Toisaalta kunnissa voi olla tupakointia vähentävää toimintaa, kuten aktiivista vieroitusta.

Rusko savuttomuuden malliesimerkki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen perusteella Ruskon yläkoulu on Varsinais-Suomen yläkouluista savuttomin. Vuonna 2019 pojat eivät tupakoineet lainkaan, tytöistä 1,5 prosenttia. Tyttöjenkin tupakointi on vähentynyt parin vuoden takaiseen verrattuna (2017: 5,8 %). Koulun terveydenhoitaja Paula Heilimö on havainnut tilanteen myös koulun arjessa.

”Perinteinen tupakointi on vähentynyt. Enää koululla ei juosta tupakalle nurkan taakse. Myös nuuskan käytössä on tapahtunut muutos. Pari vuotta sitten koululta löytyi liiskattuja nuuskapusseja sieltä täältä, mutta tällä hetkellä sitäkään ongelmaa ei ole.”

Hänen mukaansa nuorten tavat vaihtelevat pienellä paikkakunnalla ikäluokittain, ja kun väkiluku on pieni, muutokset näkyvät prosentuaalisesti suurina. Tilastojen valossa ruskolaisnuoret käyttävät nyt sähkösavuketta tupakkaa tai nuuskaa enemmän. Koulu pyrkii normaalin valistuksen lisäksi vaikuttamaan tilanteeseen järjestämällä järjestöjen ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa aihekohtaisia teematunteja joka toinen vuosi.

”Viimeksi teemana oli nuuska ja sen haitat. Silloin saimme koululle puhujan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Niko-projektista”, Paula Heilimö kertoo. Heilimö kannustaa Suomen ASH:n haastattelussa vanhempia puhumaan päihteiden ja nikotiinituotteiden käytöstä avoimesti, ilman sormen heristelyä.