Suuret teksti-kuva-varoitukset vähentäisivät alkoholin houkuttavuutta

Skotlantilaistutkimukseen osallistuneet nuoret aikuiset arvioivat, että alkoholipakkausten näkyvät, yksityiskohtaiset terveysvaroitukset lisäisivät tehokkaasti tietoisuutta juomiseen liittyvistä haitoista.

Stirlingin yliopiston vetämässä tutkimuksessa selvitettiin nuorten aikuisten tietämystä alkoholin haitoista sekä alkoholipakkausten tämänhetkisistä terveysvaroituksista. Tutkimuksessa selvitettiin myös näkemyksiä uusista, tutkimuksessa esitellyistä vaihtoehtoisista varoituksista. Osallistujien mukaan näkyvät varoitukset vähentäisivät alkoholituotteiden houkuttelevuutta, tekisivät niistä lahjoiksi sopimattomampia sekä vaikuttaisivat kielteisesti alkoholin viemiseen sosiaalisiin tapahtumiin sekä käsityksiin juomisesta.

Tutkimukseen koottiin kahdeksan fokusryhmää, joissa oli 50 nuorta, 18–35-vuotiasta aikuista eri puolilta Skotlantia. Mukaan valittiin henkilöitä, jotka olivat käyttäneet alkoholia edellisen kuukauden aikana.

Osallistujat olivat yleisesti tietoisia joistakin alkoholiin liittyvistä haitoista, mutta kaikki eivät esimerkiksi tienneet alkoholin aiheuttavan syöpää. Vaikka heillä oli ollut useita alkoholin terveyshaittoihin liittyviä tiedonlähteitä, muun muassa läheiset ja TV-kampanjat, yksikään osallistuja ei maininnut saaneensa alkoholiin liittyvää terveystietoa tuotepakkauksesta. Kun tuotepakkausten merkinnöistä kysyttiin erikseen, he muistivat esimerkiksi raskauteen liittyvät symbolit.

Mallivaroitukset arvioitavina

Varoitusmalleissa näytettiin kooltaan ja sisällöltään erityyppisiä versioita. Yleisessä varoituksessa oli kuva sairaalapotilaasta sekä teksti ”Alkoholi vahingoittaa terveyttäsi”. Yksityiskohtaisemmissa malleissa oli kuvat ja tekstit ”Alkoholi lisää maksasyövän riskiä” sekä ”Alkoholi aiheuttaa syöpää”.

Varoitusten käyttöönottoa kannattaneet osallistujat kokivat, että varoitusten tulisi olla helposti huomattavia ja todelliseen elämään liittyviä.

”Alkoholi on merkittävä sairauksien, vammojen ja ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja Skotlannissa ja Isossa-Britanniassa. Silti yleinen tietoisuus terveysriskeistä on vähäistä”, tutkimusta johtanut Daniel Jones Stirlingin yliopiston sosiaalisen markkinoinnin ja terveyden laitokselta toteaa.

Maidossakin tarkemmat tuotetiedot

Tutkimuksen rahoittajan, Alcohol Focus Scotland -järjestön johtaja Alison Douglas huomauttaa, että lasillisesta maitoa vaaditaan enemmän tietoa kuin viinipullolta.

”Osallistujien alkoholiyhtiöihin liittyvä skeptisyys on hyvin perusteltua, sillä edellisen tutkimuksen mukaan 70 % varoitusmerkinnöistä ei noudattanut edes lääkintäviranomaisen (Chief Medical Officer) ohjeistuksia.”

Järjestön mukaan vain kymmenen prosenttia Ison-Britannian asukkaista tietää alkoholin aiheuttamasta syöpäriskistä.

Lähteet
University of Stirling (3/2021): Young drinkers believe prominent health warnings on alcohol could boost risk awareness
Alcohol Focus Scotland (2018): Our Right to Know. How Alcohol Labelling is Failing Consumers