Tupakkasopimus terveyden puolesta jo 15 vuotta

Tupakka tappaa maailmanlaajuisesti yli 8 miljoonaa ihmistä vuodessa, ja se on useiden sairauksien merkittävä riskitekijä. Kansainvälisen tupakkapuitesopimuksen voimaantulosta on nyt 15 vuotta. Tupakoinnin esiintyvyys on yleensä vähentynyt sopimuksen hyväksyneissä maissa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n tupakkapuitesopimus (FCTC, Framework Convention on Tobacco Control) on ensimmäinen ja ainoa kansainvälinen kansanterveyteen keskittyvä sopimus. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa yhdenmukaista tupakkapolitiikkaa, ja se asettaa maailmanlaajuiset periaatteet tupakkatuotteiden käytön ja haittojen vähentämiseksi.

Sopimuksen täytäntöönpanon vahvistaminen on sisällytetty myös kestävän kehityksen tavoitteisiin (3a).

Tupakkapuitesopimus tuli voimaan helmikuussa 2005. Suomi allekirjoitti sen ensimmäisten joukossa kesäkuussa 2003 ja se tuli Suomea sitovaksi huhtikuussa 2005. Nyt tupakkapuitesopimuksella on 181 osapuolta, jotka kattavat 90 prosenttia maailman väestöstä.

Saavutuksia 15 vuoden aikana

  • Tupakoinnin esiintyvyys on yleensä vähentynyt niissä maissa, jotka ovat ratifioineet sopimuksen.
  • Monet pieni- ja keskituloiset maat ovat tiukentaneet tupakkapolitiikkaansa sopimuksen hyväksymisen jälkeen.
  • Sopimus on ollut tärkeä väline laillisessa puolustautumisessa tupakkateollisuutta vastaan, ja se on lisännyt tietoisuutta tupakkateollisuuden vaikuttamistyöstä.
  • Sopimuksen avulla on onnistuttu pitämään tupakan torjunta esillä maailmanlaauisesti, ja samalla se on pelastanut ihmishenkiä ja parantanut maailmanlaajuista terveyttä.
  • Tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjumista koskeva pöytäkirja tuli voimaan vuonna 2018, nyt mukana 58 osapuolta.

Sopimuksen sisältö

• mainontakielto
• myyntikielto nuorille
• julkisten tilojen savuttomuus
• tupakkapakkausten näkyvät terveysvaroitukset
• tupakasta vieroituksen tukeminen
• salakuljetuksen torjuminen
• tupakkatuotteiden verotusta ja hintaa koskevat toimenpiteet
• kansainvälinen yhteistyö ja seuranta
• tupakkateollisuuden toimilta suojeleminen

 

Lähteet

WHO FCTC: 15 years protecting and saving lives 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:3. Tupakkasopimus tutuksi. Tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus (WHO FCTC)