Sopimus laittomasta tupakkakaupasta

UUTINEN 14.8.2018

Kansainvälinen sopimus laittomasta tupakkakaupasta (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products) tuli voimaan syksyllä 2018.

Sopimus  on Maailman terveysjärjestön WHO:n kansainväliseen tupakkasopimuksen (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) lisäpöytäkirja, protokolla.  Itse tupakkasopimus  hyväksyttiin vuonna 2003 ja se tuli Suomea sitovaksi vuonna 2005.

Lisäpöytäkirjan  voimaantuloon tarvittiin 40 maan ratifiointi. Sopimuksen ratifioineiden maiden joukossa on useita EU-maita, kuten mm.  Itävalta, Belgia,  Saksa, Portugali, Latvia ja Espanja, Suomi ei ole vielä vahvistanut sopimusta.

Lisäpöytäkirja on valtioita juridisesti sitova sopimus. Se helpottaa kansainvälistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa laittoman tupakkakaupan poistamiseksi. Lisäpöytäkirjan on tarkoitus varmistaa tupakkatuotteiden jakeluketju niin, että tupakkatuotteiden matkaa pystytään valvomaan tuottajilta vähittäiskaupan hyllylle saakka. Samalla se mahdollistaa, että kansainvälisessä tupakkakaupassa otetaan huomioon väestön terveyden suojelu ja valtioiden verotulot.

Laiton tupakkakauppa on ollut kasvussa, mikä aiheuttaa sekä terveydellisiä että taloudellisia ongelmia ja turvallisuusriskejä. Sen avulla rahoitetaan muuta kansainvälistä rikollisuutta. WHO:n arvioiden mukaan joka kymmenes maailmassa poltettu tupakka on tuotettu laittomasti. WHO on korostanut, että laittoman tupakkakaupan poistaminen vaatii mahdollisimman laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

United Nations Treaty Collection: Sopimuksen allekirjoittaneet ja vahvistaneet maat 

 

Lähteet
WHO FCTC: The Meeting of the Parties to the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products
STM (16.12.2013): Lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi; EU:n allekirjoitus (pdf)