Sopimus laittomasta tupakkakaupasta tulee voimaan

Jo 46 maata on ratifioinut kansainvälisen sopimuksen laittoman tupakkakaupan kitkemisestä (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products).

Sopimus pohjaa maailman terveysjärjestön WHO:n kansainväliseen tupakkasopimukseen (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), joka hyväksyttiin vuonna 2003 ja joka tuli Suomea sitovaksi vuonna 2005.

Sopimuksen voimaantuloon tarvittiin 40 maan ratifiointi. Tämä virstanpylväs saavutettiin kesäkuussa, kun Iso-Britannia ratifioi sopimuksen. Sopimus tulee voimaan syyskuussa, 90 päivää sen jälkeen, kun Iso-Britannia hyväksyi sen. Suomi ei ole vielä vahvistanut sopimusta.

Nyt hyväksytty tupakkasopimuksen lisäpöytäkirja on valtioita juridisesti sitova sopimus. Se helpottaa kansainvälistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa laittoman tupakkakaupan poistamiseksi. Lisäpöytäkirjan on tarkoitus varmistaa tupakkatuotteiden jakeluketju niin, että tupakkatuotteiden matkaa pystytään valvomaan tuottajilta vähittäiskaupan hyllylle saakka. Samalla se mahdollistaa, että kansainvälisessä tupakkakaupassa otetaan huomioon väestön terveyden suojelu ja valtioiden verotulot.

Laiton tupakkakauppa on ollut kasvussa, mikä aiheuttaa sekä terveydellisiä että taloudellisia ongelmia ja turvallisuusriskejä. Sen avulla rahoitetaan muuta kansainvälistä rikollisuutta. WHO:n arvioiden mukaan joka kymmenes maailmassa poltettu tupakka on tuotettu laittomasti. WHO on korostanut, että laittoman tupakkakaupan poistaminen vaatii mahdollisimman laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi tarvittavista toimenpiteistä perustuu Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen (FCTC, Framework Convention on Tobacco Control).

Sopimuksen allekirjoittaneet ja vahvistaneet maat. 

Lähteet: WHO, Eduskunta