Tieteentekijät: sähkösavukkeiden riskeistä tarvitaan lisää tutkimustietoa

Tieteellinen näyttö sähkösavukkeiden tehosta tupakoinnin lopettamisessa on heikko. Sen sijaan sähkösavukkeen käyttö voi olla nuorilla portti tupakointiin. Asia ilmenee EU:n tieteellisen komitean SCHEER:in komissiolle toimittamasta alustavasta raportista.

SCHEER – Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks –  laati Euroopan komission toimeksiannosta alustavan lausunnon sähkösavukkeiden riskeistä. Tieteentekijöiden esittämä näkemys pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon ja sähkösavukkeisiin liittyvään tekniseen kehitykseen.

SCHEER:in mukaan on olemassa vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, että sähkösavukkeet voivat olla nuorilla portti tupakointiin. Näyttö on vahvaa myös siitä, että sähkösavukenesteiden nikotiini on mukana riippuvuuden synnyssä.  Lisäksi makunesteet lisäävät merkittävästi sähkösavukkeiden houkuttelevuuteen sekä käytön aloittamista.

Terveysriskeistä jo näyttöä

SCHEER muistuttaa, että sähkösavukkeet ovat suhteellisen uusia, samoin ihmisten altistuminen niille. Lisää tutkimustietoa tarvitaan – erityisesti pitkäaikaisen käytön aiheuttamista vaikutuksista.

Tällä hetkellä tieteellinen näyttö sähkösavukkeen pitkäaikaisen käytön riskeistä sydämelle ja verisuonille on kokonaisuudessaan vahva. On olemassa myös kohtalaista näyttöä hengitysteiden paikallisten vaurioiden riskistä sähkösavuketta paljon käyttävillä.

Sähkösavukkeen käytön hengitysteille aiheuttama syöpäriski nitrosamiinille ja asetaldehydille kumulatiivisen altistumisen vuoksi on SCHEER:in mukaan heikko tai kohtalainen. Näyttö sähkösavukkeen metallien ja aerosolien aiheuttamasta syöpäriskistä on toistaiseksi heikkoa.

Myrkytysten ja sähkösavukelaitteiden aiheuttamien palovammojen ja räjähdysten riskeistä on vahvaa näyttöä, joskin esiintyvyys on vähäistä.

Toistaiseksi ei ole saatavilla tietoa EU:ssa käytettyjen tiettyjen makuaineiden aiheuttamista terveysriskeistä, mutta ne lisäävät sähkösavukkeen houkuttelevuutta.

Näyttö passiivisen altistumisen riskeistä sähkösavukkeiden höyrylle vaihtelee heikosta kohtalaiseen.

Tieteellisen komitean näkemykset edustavat komitean jäseninä olevien riippumattomien tieteentekijöiden näkemystä eivätkä ne välttämättä kuvasta Euroopan komission kantaa.

Lähde
SCHEER (2020): Preliminary Opinion on electronic cigarettes. (pdf)