Passiivinen tupakointi voi lisätä nuorten masennusoireita

Säännöllinen altistuminen ympäristön tupakansavulle oli  yleisempää niillä tupakoimattomilla nuorilla, joilla esiintyi masennuksen oireita, todettiin kehittyvissä maissa toteutetussa tutkimuksessa. Tupakoinnin ja masennuksen yhteydestä on aiempaa tutkimusnäyttöä, mutta passiivisen tupakoinnin vaikutuksesta masennukseen tiedetään vähemmän.

Tutkimusaineisto kerättiin kyselyllä 22:ssa matalan ja keskitulon maassa, mm. Thaimaassa, Indonesiassa, Keniassa, Kiinassa ja Intiassa. Aineisto koostui vastauksista 37 505:ltä tupakoimattomalta koululaiselta, jotka olivat iältään 12−15-vuotiaita. Heiltä kysyttiin, kuinka monena päivänä he olivat edellisellä viikolla altistuneet ympäristön tupakansavulle.

Yli puolet nuorista altistui tupakansavulle

Kävi ilmi, että keskimäärin yli puolet tutkimuksessa mukana olleista nuorista (53,6 prosenttia) altistui tupakansavulle ainakin yhtenä päivänä tutkimusta edeltäneellä viikolla. Altistuminen tupakansavulle vaihteli Thaimaan 34,4 prosentista Indonesian 83,3 prosenttiin.  Keskimäärin 24,5 prosentilla nuorista oli ollut masennusoireita edellisen vuoden sisällä.

Masennusoireiden esiintyvyys kasvoi 23,0 prosentista 28,9 prosenttiin nuorilla, jotka olivat altistuneet edellisellä viikolla päivittäin tupakansavulle verrattuna nuoriin, jotka eivät altistuneet tupakansavulle.

Altistumista tupakansavulle selvitettiin kysymyksellä ”Kuinka monena päivänä 7 viime päivän aikana ihmiset ovat tupakoineet läheisyydessäsi?”

Masennusoireiden esiintymistä selvitettiin kysymyksellä ”Oletko 12 viime kuukauden aikana tuntenut itsesi kaksi viikkoa tai kauemmin yhtäjaksoisesti niin surulliseksi tai toivottomaksi, että lopetit tyypillisen toimintasi?”

Jatkotutkimuksia savuttomuuden vaikutuksista mielenterveyteen tarvitaan

Vastaajan ikä, hänen perheensä köyhyysaste ja muita masennusriskiin vaikuttavia tekijöitä huomioitiin tutkimuksessa. Toisaalta tutkijat myöntävät, että kyselyssä tarkasteltiin vain yhtä ajanjaksoa. Lisäksi tutkimuksesta puuttuivat esimerkiksi tiedot perheiden mielenterveyshistoriasta ja yksityiskohdat savulle altistumisen voimakkuudesta. Siitä huolimatta aineisto puoltaa tutkimusraportin mukaan savuttomuuden edistämistä ja tupakoinnin vähentämisen strategioiden toteuttamista kehittyvissä maissa.

Tutkimusraportin mukaan jatkotutkimuksissa tulisi perehtyä tarkemmin syy-yhteyteen tupakansavulle altistumisen ja masennusoireiden välillä. Lisäksi tulisi arvioida, parantaako savuton ympäristö nuorten henkistä hyvinvointia.

Murrosiän masennuksella voi olla erityisen tuhoisia seurauksia, koska nuoruudessa tiedot, taidot sekä tunteiden hallinta ja ihmissuhdetaidot kehittyvät. Nuoruuden masennusoireilla voikin olla vaikutusta taitoihin sekä ihmissuhteisiin myöhemmin elämässä. Tämän vuoksi masennuksen riskitekijöiden tunnistaminen on tärkeää, tutkimusraportissa todetaan.

Lähde
American Journal of Preventive Medicine (12.2.2020): Secondhand Smoking and Depressive Symptoms Among In-School Adolescents