Nikotiini ei paranna urheilusuoritusta

Nikotiini ei näytä parantavan kilpaurheilijan voimantuottoa, kestävyyttä eikä harjoittelusta palautumista. Sen sijaan nikotiinituotteita voidaan pitää yleisesti urheilijan elimistön puolustusjärjestelmän kannalta haitallisina.

”Nikotiini ei objektiivisesti mitaten paranna urheilusuoritusta. Juuri siksi sitä ei myöskään ole luokiteltu dopingaineeksi. Nikotiinin koettu hyöty syntyy sen keskushermostoa kiihdyttävästä vaikutuksesta ja nikotiiniriippuvaisen urheilijan vierotusoireiden lievittymisestä”, LT, EL, dos. Kristiina Patja ja FT, dos. Katja Borodulin kirjoittavat Lääkärilehdessä julkaistussa katsausartikkelissa.

Heidän mukaansa nikotiinituotteiden käyttö kilpaurheilussa perustuu uskomuksiin ja samanlaisiin kemiallisen riippuvuuden kokemuksiin kuin muillakin niistä riippuvaisilla henkilöillä.

Patja ja Borodulin viittaavat urheilijoiden kokemuksia selvittäneisiin tutkimuksiin, joiden mukaan nikotiinin koetaan lisäävän suorituskykyä, vähentävän syljen eritystä, auttavan painonhallinnassa ja parantavan reaktioaikaa sekä keskittymiskykyä.

”Nämä ovat nikotiinin stimuloivia vaikutuksia aivoissa – ja samalla nikotiiniriippuvaisen vieroitusoireiden lievittymisen koettuja seurauksia.”

Lopettamisella positiiviset vaikutukset

Tutkimuksissa nuuskan käytöstä pidättäytymisellä on havaittu positiivisia vaikutuksia. Eräässä tutkimuksessa esimerkiksi havaittiin, että nuuskan käytön lopettaminen muun muassa hidasti leposykettä.

”Kiinnostavaa on, että nuuskan käytön lopettamisen jälkeen yleisen rasituksen siedon on havaittu paranevan ja äärimmäisen rasituksen tilan syntymiseen kuluvan ajan pitenevän.”

”Nuuskan käytön loputtua sydämen kyky tuottaa hapekasta verta kudoksiin paranee, ja samalla lihasten pienten verisuonten vastapaine laskee.”

Patja ja Borodulin muistuttavat, että maksimaalinen urheilusuoritus on aina kuormitus elimistölle, ja urheilijat ovat alttiimpia infektioille vaativan harjoittelun vuoksi.

”Kaikki tekijät, jotka heikentävät puolustusjärjestelmää, lisäävät sairastumisriskiä. Nikotiinin vaikutuksia urheilijoiden immuunivasteeseen voidaan pitää haitallisina, vaikkei näitä vaikutuksia ole urheilijoilla tutkittu.”

Nikotiinin objektiivisia mitattavia vaikutuksia urheilijoiden psyykkiseen suorituskykyyn ei ole tutkittu. Arviot vaikutuksesta perustuvat tutkimuksiin tupakkatuotteita käyttävien psyykkisestä suorituskyvystä.

Tupakkateollisuus mielikuvien taustalla

Kristiina Patja ja Katja Borodulin toteavat, että lapset ja nuoret oppivat kilpailun, yhteistyön ja fyysisen suorituskyvyn merkityksen urheilun kautta. Heidän mukaansa urheilu muokkaa asenteita ja käyttäytymistä, ja siksi tupakkateollisuus on ollut mukana urheilun rahoittajana ja käyttänyt urheilua markkinoinnissaan.

”Nikotiiniriippuvuus ylläpitää tupakkatuotteiden käyttöä ja näiden tuotteiden yhdistäminen terveyttä edistävään toimintaan on varsin kyseenalaista”, he kiteyttävät.

Lähde
Lääkärilehti (11.12.2020): Vaikuttavatko tupakka- ja nikotiinituotteet kilpaurheilijan suorituskykyyn?