KHO kumosi makunesteiden myyntikiellon sähkösavukeliikkeessä

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut elintarvikekäyttöön tarkoitettujen makutiivisteiden myyntikiellon sähkösavukkeiden myyntiin erikoistuneessa liikkeessä.

Kunnan valvontaviranomainen kielsi vuonna 2018 yhtiötä myymästä sähkösavukkeiden erikoisliikkeessään elintarvikemakutiivisteitä. Viranomainen oli päätöksessään katsonut, että sähkösavukkeiden erikoisliikkeessä myynnissä olevat elintarvikemakutiivisteet olivat tupakkalaissa säänneltyjä nikotiinittomia sähkösavukenesteitä. Tupakkalain mukaan sähkösavukenesteitä koskee makuaineiden kielto.

Myyntikielto kumottiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jonka mukaan työ- ja elinkeinoministeriö ei ollut tupakkalain säätämisen yhteydessä toimittanut lopullista säädöstekstiä komissiolle EU-direktiivin mukaisessa ilmoitusmenettelyssä.

Sähkösavukkeiden makuaineita koskeva sääntely on EU:ssa jätetty jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden velvollisuus on kuitenkin noudattaa ilmoitusmenettelyä. Työ- ja elinkeinoministeriön lausunnon mukaan ilmoitusmenettelyä oli noudatettu lukuun ottamatta sen viimeistä vaihetta, jossa teknisen määräyksen lopullinen teksti on toimitettava viipymättä komissiolle.

Lopullisen säädöstekstin toimittamatta jättäminen katsottiin olennaiseksi menettelymääräysten rikkomiseksi. Tästä seurasi, ettei sähkösavukkeiden makunesteiden myyntikieltoa koskeviin säännöksiin voitu vedota yhtiötä vastaan.

Lähde
Korkein hallinto-oikeus (24.6.2020): KHO kumosi sähkösavukkeiden erikoisliikkeelle asetetun elintarvikemakutiivisteiden myyntikiellon EU-ilmoitusmenettelyä koskevan laiminlyönnin vuoksi