Väestön tyytyväisyys alkoholipolitiikkaan on vahvistunut

Nykyisen alkoholipolitiikan kannatus on hieman vahvistunut, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alkoholipoliittisesta mielipidekyselystä.

Väestöstä 57 prosenttia pitää nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina. Vastaava osuus oli viime vuonna 54 prosenttia ja sitä edellisenä vuonna 49 prosenttia. Nykyistä väljempää alkoholipolitiikkaa halusi 28 prosenttia vastaajista.

Tiukemman alkoholipolitiikan kannattajia oli tänä vuonna 11 prosenttia ja viime vuonna 12 prosenttia. Naisista tiukennuksia nykyiseen alkoholipolitiikkaan toivoi edelleen 19 prosenttia, miehistä 7 prosenttia.

THL:n mukaan väestön alkoholipolitiikan kannatus on vahvistunut vuodesta 2015, jolloin rajoituksia piti sopivina 38 prosenttia vastaajista.

Väkevät alkoholijuomat halutaan pitää Alkossa – viinit jakavat mielipiteitä

THL:n mukaan yhä harvempi haluaisi saada väkevät alkoholijuomat päivittäistavarakauppoihin. Osuus oli laskenut edellisvuoden 16 prosentista 11 prosenttiin vuonna 2020.

Vastaajien selvä enemmistö (88 %) pitäisi väkevien alkoholijuomien myynnin tulevaisuudessakin Alkon yksinoikeutena. Viime vuonna heitä oli 81 prosenttia vastaajista.

Suomalaisten alkoholipoliittisia mielipiteitä jakaa kuitenkin se, missä viinejä pitäisi saada myydä. Viinejä päivittäistavarakauppoihin haluavien osuus oli silti hieman vähentynyt viime vuodesta. Vastaajista 50 prosenttia katsoi, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista, kun vastaava osuus oli viime vuonna 53 prosenttia.

Toisaalta vain 25 prosenttia haluaa viinejä päivittäistavarakauppaan, mikäli niissä muutoksen myötä alettaisiin myydä myös väkeviä alkoholijuomia.

Alkoholipoliittisia mielipiteitä koskevat tiedot on kerätty tammikuussa 2020, eli ennen koronaviruspandemian puhkeamista Suomessa.

Lähteet
THL (25.6.2020): Alkoholipoliittiset mielipiteet 2020 (pdf)
THL (25.6.2020): Yli puolet suomalaisista on tyytyväisiä nykyiseen alkoholipolitiikkaan – kannattajien osuus on vahvistunut