Tupakka-aski kallistuu

Hallitus on nostamassa tupakka- ja nikotiinituotteiden veroja yhteensä 200 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa tupakkatuotteiden kuluttajahinnan nousua.

EU:ssa savukeaskin keskihinta vaihtelee tällä hetkellä noin 2,5 euron ja lähes 10 euron välillä. Savukkeet ovat Suomea kalliimpia esimerkiksi Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista pohtinut  työryhmä esitti viime vuonna, että jokaiseen hallitusohjelmaan tulee sisällyttää säännölliset tupakkaveron korotukset, joissa huomioidaan myös ansiotason nousu.

Suomen ASH:n toiminnanjohtajan Mervi Haran mukaan suomalainen tupakkaveropolitiikka on edennyt viime vuosina myönteisesti.

”Tupakkatuotteiden kuluttajahinnan nousu vähentää tehokkaimmin niiden käyttöä. Tämän ohella tietysti tarvitaan maksutonta tukea tupakoinnin lopettamiseen, sillä tupakkaveron korottamisen tavoitteena ei ole ainoastaan kerryttää tuloja valtiolle, vaan myös edistää kansanterveyttä”, Hara toteaa.

Tupakkaveron korotus tasoittaa terveyseroja

Tupakkaverolla on merkitystä väestöryhmien tulonjaon kannalta. Suomessa pienituloiset tupakoivat eniten ja näin ollen maksavat eniten tupakkaveroa.

Jos pienituloinen lopettaa tupakoinnin, hän myös hyötyy taloudellisesti suhteessa enemmän kuin suurituloinen. Tupakka-askin hinnan nousu voi lopulta näkyä terveyden parantumisena.

” Tupakointi on yksi merkittävimmistä väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttajista. Tupakkaveroa korottamalla tasoitetaan terveyseroja ja ehkäistään myös nuorten tupakoinnin aloittamista”, Hara sanoo.