Alkoholiteollisuuden rahoittama vastuullisuusviestintä sävyttynyttä

Alkoholiteollisuus rahoittaa yhteiskuntavastuunsa nimissä järjestöjä, joiden tehtävänä on tarjota alkoholitietoa ja edistää vastuullista juomista. Järjestöt väittävät toimivansa alkoholiteollisuudesta riippumattomasti, mutta sisällönanalyysi osoittaa muuta.

Alkoholiyhtiöiden rahoittamien järjestöjen viestintä on herättänyt huolta niin sisällön kuin järjestöjen riippumattomuuden osalta. Iso-Britanniassa toimivat tutkijat selvittivät asiaa sisällönanalyysillä, jossa verrattiin alkoholirahoitteista Twitter-viestintää ei-alkoholirahoitteiseen viestintään. Analyysissä tarkasteltiin, olivatko alkoholirahoitteisen viestinnän sisällöt linjassa teollisuuden ja / tai kansanterveydellisten tavoitteiden kanssa.

Tutkimusaineistoksi otettiin kaikki vuoden 2016 twiitit kolmelta eri alkoholirahoitteiselta terveysviestijältä: Drinkaware (Iso-Britannia), Drinkaware.ie (Irlanti) ja DrinkWise (Australia). Aineistoja verrattiin ei-alkoholirahoitteisten – Alcohol Concern (Iso-Britannia), Alcohol Action Ireland, FARE (Australia) – järjestöjen Twitter-viestintään.

Huomio pois terveyshaitoista

Analyysin mukaan alkoholiteollisuuden rahoittamat tahot jättivät selvästi todennäköisemmin twiittaamatta alkoholimarkkinoinnista, mainonnasta ja sponsoroinnista. Alkoholin hinnoittelu, raskaus sekä fyysiset terveyshaitat, kuten syöpä, erityisesti rintasyöpä, ja sydänsairaudet, olivat aiheita, jotka alkoholirahoitteisessa viestinnässä sivuutettiin muita helpommin. Sen sijaan järjestöt twiittasivat todennäköisemmin juomisen käyttäytymiseen liittyvistä näkökulmista.

Tulokset ovat yhdenmukaiset aiemman näytön kanssa siitä, että yhtiöiden rahoittaman yhteiskuntavastuullisen viestinnän tavoitteena on mm. suojata alkoholimarkkinoita ja alkoholiteollisuuden mainetta. Analyysissä esille tullut huomion siirtäminen pois terveyshaitoista, erityisesti syövästä, on myös linjassa aiempien näyttöjen kanssa. Näytöt eivät siis tue järjestöjen väitteitä riippumattomuudesta.

Tutkimus julkaistiin International Journal of  Environmental Research of Public Health -lehdessä.

Lähde
International Journal of  Environmental Research of Public Health (12.3.2019):  Alcohol Industry CSR Organisations: What Can Their Twitter Activity Tell Us about Their Independence and Their Priorities? A Comparative Analysis