Alkoholiteollisuuden rahoittama vastuullisuusviestintä sävyttynyttä

Alkoholiteollisuus rahoittaa yhteiskuntavastuunsa nimissä järjestöjä, joiden tehtävänä on tarjota alkoholitietoa ja edistää vastuullista juomista. Järjestöt väittävät toimivansa alkoholiteollisuudesta riippumattomasti. Tuore sisältöanalyysi osoittaa muuta.

Alkoholiyhtiöiden rahoittamien järjestöjen viestintä on herättänyt huolta niin sisällön kuin järjestöjen riippumattomuuden osalta. Iso-Britanniassa toimivat tutkijat selvittivät asiaa sisältöanalyysillä, jossa verrattiin alkoholirahoitteista Twitter-viestintää ei-alkoholirahoitteiseen viestintään. Analyysissä tarkasteltiin, olivatko alkoholirahoitteisen viestinnän sisällöt linjassa teollisuuden ja / tai kansanterveydellisten tavoitteiden kanssa.

Tutkimusaineistoksi otettiin kaikki vuoden 2016 twiitit kolmelta eri alkoholirahoitteiselta terveysviestijältä: Drinkaware (Iso-Britannia), Drinkaware.ie (Irlanti) ja DrinkWise (Australia). Aineistoja verrattiin ei-alkoholirahoitteisten – Alcohol Concern (Iso-Britannia), Alcohol Action Ireland, FARE (Australia) – järjestöjen Twitter-viestintään.

Huomio pois terveyshaitoista

Analyysin mukaan alkoholiteollisuuden rahoittamat tahot jättivät selvästi todennäköisemmin twiittaamatta alkoholimarkkinoinnista, mainonnasta ja sponsoroinnista. Alkoholin hinnoittelu, raskaus sekä fyysiset terveyshaitat, kuten syöpä, erityisesti rintasyöpä, ja sydänsairaudet, olivat aiheita, jotka alkoholirahoitteisessa viestinnässä sivuutettiin muita helpommin. Sen sijaan järjestöt twiittasivat todennäköisemmin juomisen käyttäytymiseen liittyvistä näkökulmista.

Tulokset ovat yhdenmukaiset aiemman näytön kanssa siitä, että yhtiöiden rahoittaman yhteiskuntavastuullisen viestinnän tavoitteena on mm. suojata alkoholimarkkinoita ja alkoholiteollisuuden mainetta. Analyysissä esille tullut huomion siirtäminen pois terveyshaitoista, erityisesti syövästä, on myös linjassa aiempien näyttöjen kanssa. Näytöt eivät siis tue järjestöjen väitteitä riippumattomuudesta.

Lähde: MDPI