Väestö kannattaa tupakan ostoikärajan nostamista 20 vuoteen

Merkittävä enemmistö suomalaisista kannattaa tupakka- ja nikotiinituotteille 20 vuoden ostoikärajaa samankaltaisesti kuin on väkevillä alkoholijuomilla, selviää Suomen ASH ry:n teettämästä väestökyselystä. Ostoikärajan nostaminen puuttuu kuitenkin eduskunnan käsiteltävänä olevasta tupakkalakiesityksestä.

Väestöstämme 20 vuoden ostoikärajaa tupakka- ja nikotiinituotteille kannattaa peräti kaksi kolmesta (67 prosenttia) vastaajasta. Päivittäin tupakoivistakin 54 prosenttia kannattaa ostoikärajan nostamista 20 vuoteen. Vastaavasti päivittäin nuuskaavilla kannatus oli 64 prosenttia ja päivittäin sähkösavukkeita käyttävillä 85 prosenttia.

”Tupakointi aloitetaan lähes aina nuorena, ja korkeamman ostoikärajan on osoitettu vähentävän nuorten tupakoinnin aloittamista. Lisäksi korkeampi ikäraja tehostaisi viestiä tuotteiden haitallisuudesta ja auttaisi torjumaan tupakkayritysten pyrkimyksiä vaikuttaa nuoriin kriittisessä ikävaiheessa”, Suomen ASH:n hallituksen puheenjohtaja, professori Pekka Puska toteaa.

Ikärajan nostamisella vankka tuki

Tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajan nostoa kannatetaan eri puolella maata ja kaikissa väestöryhmissä. Tutkimukseen osallistuneista vain 24 prosenttia ei kannata ikärajan nostamista. Pääkaupunkiseudulla kannatus on 66 prosenttia ja maaseutumaisissa kunnissa jopa 73 prosenttia. Kaikkein suurinta kannatus on 70 vuotta täyttäneillä, joista peräti 79 prosenttia kannattaa 20 vuoden ikärajaa. Nuorimmassakin ikäryhmässä (alle 30-vuotiaat) 65 prosenttia kannattaa ikärajan nostamista.

Tuki ikärajan nostamiselle näkyy myös ammatti- ja tuloryhmissä. Johtavassa asemassa olevista ja ylemmistä toimihenkilöistä 69 prosenttia ja eläkeläisistä 71 prosenttia kannattaa korkeampaa ikärajaa. Samaa mieltä on myös selvä enemmistö alemmista toimihenkilöistä (65 prosenttia), työntekijöistä (68 prosenttia) ja yrittäjistä (62 prosenttia). Opiskelijoista ikärajaa kannattaa keskimääräistä harvempi, mutta silti enemmistö (54 prosenttia).

”Tulokset kertoivat väestön laajamittaisesta tuesta savuttomalle ja nikotiinittomalle Suomelle, mikä tulisi näkyä myös tupakkalaissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden ostoikärajaksi on jo asetettu 21 vuotta. Perusteluna oli muun muassa se, että tupakkayhtiöt kohdistavat markkinoinnin nuoriin, joiden aivot ovat erityisen herkät nikotiiniriippuvuuden syntymiselle,” Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara kertoo.

Kantar TNS Oy:n toteuttama Gallup Forum -internetpaneelissa tehty kysely tehtiin 5-10.11.2021. Kysymyksiin vastasi 1685 henkilöä. Tutkimustulosten virhemarginaali on noin 2,4 prosenttiyksikköä suuntaansa. Aineisto edustaa maamme 18–79-vuotta täyttänyttä väestöä.