Tupakointi vähentynyt maailmanlaajuisesti

Maailman tupakointiluvut ovat viime vuosina laskeneet, ja miljoonia ihmishenkiä on jo pelastettu WHO:n tupakkapuitesopimuksen mukaisella, tehokkaalla ja kattavalla tupakoinnin torjunnalla. Kansainvälinen tavoite on, että tupakointi vähenee 30 prosenttia vuosien 2010 ja 2025 välillä.

Maailmassa on tällä hetkellä 1,3 miljardia tupakoijaa, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 1,32 miljardia. Tupakoijien määrän odotetaan laskevan 1,27 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Luvut käyvät ilmi Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisemasta raportista. Sähkösavukkeiden käyttäjien määrä ei sisälly lukuihin.

Tupakointi on globaali epidemia. Vuonna 2020 maailman väestöstä 22,3 prosenttia käytti tupakkaa – miehistä jopa 36,7 prosenttia ja naisista 7,8 prosenttia. Noin 38 miljoonaa 13–15-vuotiasta lasta käytti tupakkaa, vaikka se ei ole sallittua alaikäisille suurimmassa osassa maita.

Tällä hetkellä 60 valtiota on saavuttamassa tavoitteen, kun kaksi vuotta sitten vastaava luku oli vain 32. Joka kolmas maa saavuttaa todennäköisesti tavoitteen, ja tällä hetkellä tupakan torjunnassa parhaiten edistyvät pienituloiset maat. Keskituloiset maat edistyvät keskimäärin hitaimmin tupakoinnin torjunnassa.

WHO kannustaa lisäämään vieroituspalveluita

WHO:n pääjohtajan Dr Tedros Adhanom Ghebreyesuksen mukaan on rohkaisevaa, että joka vuosi yhä harvemmat tupakoivat, ja yhä useammat maat ovat saavuttamassa maailmalaajuisen tavoitteen. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon.

”Tupakkayhtiöt tekevät jatkossakin kaikkensa puolustaakseen valtavia voittoja, joita tekevät tappavien tuotteiden myymisellä. Kannustamme kaikkia maita hyödyntää paremmin työkaluja, jotka auttavat tupakoinnin lopettamisessa ja pelastavat henkiä”, Ghebreyesus toteaa.

WHO:n mukaan vieroituspalveluita on lisättävä ja tupakoinnin torjuntatoimia vahvistettava, mikäli maailmanlaajuinen tavoite tupakoinnin vähenemisestä halutaan saavuttaa. Jos todistetusti tehokkaisiin vieroituksen tuen menetelmiin investoitaisiin vuosittain 1,68 Yhdysvaltain dollaria kansalaista kohden, jopa 152 miljoonaa tupakoijaa pystyisi lopettamaan onnistuneesti vuoteen 2030 mennessä. Näin säästettäisiin miljoonia ihmishenkiä.

Tupakointi WHO:n alueilla

WHO Amerikkojen alue: Tupakointi on laskenut eniten; 21 prosentista 16 prosenttiin vuosina 2010–2020.

WHO Afrikka: Tupakointi vähäisintä maailmassa; 15 prosenttia vuonna 2010 ja 10 prosenttia vuonna 2020.

WHO Eurooppa: Naisten tupakointi yleisintä maailmassa; naisista 18 prosenttia käyttää tupakkaa. Kaikilla muilla WHO:n alueilla naisten tupakointi on tavoitteen mukaisesti vähentymässä vähintään 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

WHO:n Itäisen Välimeren alue: Pakistan on alueen ainoa maa, joka on saavuttamassa tupakoinnin vähenemisen tavoitteen. Tupakointi lisääntyy maailmassa kuudessa maassa, joista neljä sijaitsee WHO:n Itäisen Välimeren alueella.

WHO:n Kaakkois-Aasian alue: Tupakointiluvut ovat maailman korkeimmat. Alueella on 432 miljoonaa tupakan käyttäjää, mikä on 29 prosenttia alueen väestöstä. Kaakkois-Aasian alueella tupakan käyttö kuitenkin vähenee nopeimmin, ja alueen tupakointiaste on todennäköisesti Euroopan ja Läntisen Tyynenmeren alueiden tasolla vuoteen 2025 mennessä.

WHO:n Läntisen Tyynenmeren alue: Miesten tupakoinnin ennustetaan olevan maailman korkein vuonna 2025, jolloin alueen miehistä yhä 45 prosenttia tupakoisi.

 

Lähteet
WHO (16.11.2021): Tobacco use falling: WHO urges countries to invest in helping more people to quit tobacco
WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000–2025 (pdf)