Lausunto tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkintöjä koskevasta asetuksesta

LAUSUNTO 18.10.2021

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (591/2016) muuttamisesta

Pyydettynä lausuntona Suomen ASH lausuu seuraavaa:

Suomen ASH ry kiittää mahdollisuudesta lausua tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkintöjä koskevasta asetuksesta. Asetusluonnos on kattava ja perusteellinen.

Suomen ASH pitää tärkeänä, että tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden pakkausten ulkoasu yhdenmukaistetaan, sillä pakkaus toimii oleellisena osana tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinointia. Tärkeä on myös ulottaa pakkausten yhdenmukaisuus koskemaan kaikkia tupakka- ja nikotiinituotteita, koska mikään niistä ei ole terveydelle haitaton. Lisäksi Suomea sitovan kansainvälisen tupakkapuitesopimuksen toimeenpano-ohjeissa kannustetaan toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan tupakkatuotteiden markkinointia säätelemällä pakkausten ulkoasua ja muita merkintöjä.

Suomen ASH ry pitää tärkeänä, että määritellään vähittäismyyntipakkausten sallitut merkinnät, mikä selkeyttää toimeenpanoa ja ehkäisee lainsäännön kiertämistä. Lisäksi Suomen ASH pitää kaikkia asetusluonnoksessa esitettyjä säännöksiä tarkoituksenmukaisina, ja ne noudattavat monissa muissa maissa tehtyjä vastaavia säännöksiä tupakkapakkausten ja -tuotteiden ulkoasusta.

Tupakoinnin lopettamisen tukipalvelut

Käypä hoito -suosituksessa korostetaan, että kaikki vieroitustoimet edistävät tupakoinnin lopettamista.  Näkemyksemme mukaan on hyödyllistä käyttää tupakkapakkauksia tupakoinnin lopettamiseen kehottavan ja tukevan viestinnän välineenä; erityisesti nyt, kun lopettamisen jatkamista tukevat mainonnalliset elementit suunnitellaan poistettaviksi pakkauksista.

  • Suomen ASH ry kannattaa lopettamista koskevan verkko-osoitteen muuttamista selkeästi viittaamaan tupakoinnin lopettamiseen.

Käypä hoito -suosituksen mukaan tupakasta vieroitukseen erikoistuneen ohjaajan antama yksilöohjaus on tehokkaampaa kuin pelkkä lopettamiskehotus, tavanomainen hoito tai itsehoito – sekä ilman lääkehoitoa että lääkehoidon kanssa. Stumppi-puhelin 0800 148 484 on maksuton palvelunumero, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat tupakoinnin lopettamista koskeviin kysymyksiin.  Vastaava palvelunumero on käytössä tupakkapakkauksissa verkko-osoitteen ohella monissa Euroopan maissa.

Palvelunumero antaa jokaiselle tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista haluavalle yksilöllisen, helpon, maksuttoman ja tasa-arvoisen mahdollisuuden saada ammattilaisen apua nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen.

  • Suomen ASH esittää, että Stumppi-palvelunumero liitetään tupakkapakkauksiin verkko-osoitteen ohella.