Alkoholi vaarantaa maailman lasten mielenterveyden

Unicefin julkaiseman raportin mukaan alkoholi on riskitekijä, jolla on kielteinen vaikutus lasten mielenterveyteen läpi elämän. 

Unicefin raportti The State of the World’s Children esittää alkoholin yhtenä lasten ja nuorten mielenterveyteen koko elämän ajan vaikuttavana riskitekijänä. Alkoholi on merkittävä riskitekijä ahdistukseen, lapsuuden käytöshäiriöihin, masennukseen ja itsemurhaan. Myös esimerkiksi lapsen alhainen syntymäpaino voi vaikuttaa lapsen mielenterveyteen, ja sen syinä voi olla raskaudenaikainen alkoholin, huumeiden tai nikotiinin käyttö.

Arvioiden mukaan maailmalaajuisesti noin 13 prosentilla 10–19-vuotiaista lapsista ja nuorista on diagnosoitu mielenterveydenhäiriö. Tämä tarkoittaa 86 miljoonaa 15–19-vuotiasta nuorta ja 80 miljoonaa 10–14-vuotiasta lasta. Lisäksi 0–19-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveysongelmista johtuva inhimillisen pääoman menetys on 387,2 miljardia dollaria vuosittain.

Haitalliset lapsuuden kokemukset – väkivalta, hyväksikäyttö, kaltoinkohtelu ja alkoholiongelmat kotona – ovat yhteydessä muun muassa lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin, seksuaaliseen riskinottoon sekä alkoholi- ja huumeongelmiin.

Alkoholiteollisuus vaikuttaa nuorten juomiseen

Raportin mukaan 15–19-vuotiaista pojista 36 prosenttia ja tytöistä 17 prosenttia on juonut ainakin yhden alkoholijuoman vuonna 2020. Alkoholin käytön varhainen aloittaminen on merkittävä riskitekijä mielenterveyden ja fyysisen terveyden kehittymiselle.

Nuorten alkoholinkäyttöä voi lisätä moni tekijä, esimerkiksi vanhemmat, työllisyyden esteet, kiusaaminen ja vertaispaine. Toisaalta vanhempien, ystävien ja yhteisön kielteinen suhtautuminen päihteisiin on tärkeä suojaava tekijä.

Myös alkoholiteollisuuden käytännöillä on merkittävää vaikutusta nuorten alkoholinkäyttöön.  Maailmassa on kuusi aluetta, joissa alkoholinkäyttö aloitetaan globaalia keskiarvoa aiemmin. Kärjessä ovat Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka – alueet, joilla alkoholiteollisuudella on vahvin jalansija.

Lähteet
UNICEF, lokakuu 2021: The State of the World’s Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children’s mental health (pdf)
Movendi International, 19.10.2021: UNICEF: ‘The State of the World’s Children’ Report Addresses Alcohol Harm