Tupakoinnin vähentyminen näkyy keuhkosairauksissa

Maailman tupakatonta päivää vietetään toukokuun viimeisenä päivänä. Maailman terveysjärjestön aloitteesta vietettävän päivän teemana on  keuhkojen terveys.  Suomen ASH korostaa tupakoinnin aloittamisen ehkäisyn ja lopettamisen merkitystä myös keuhkosairauksissa.

WHO kehottaa kaikkia valtioita yhteistyössä kaikkien yhteiskunnan toimijoiden kanssa tehokkaaseen työhön tupakoinnin vähentämiseksi. Hengityselinsairauksien aiheuttama taakka on maailmanlaajuisesti valtava. Tunnetuimmat hengityselinsairaudet ovat keuhkosyöpä, keuhkoahtaumatauti ja astma.

”Näiden sairauksien yhteinen nimittäjä on tupakointi ja tupakansavu. Keuhkoahtaumatauti ja sairastettu tuberkuloosi suurentavat myös keuhkosyöpään sairastumisen riskiä”, toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä kertoo.

Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä, johon WHO arvioi sairastuvan vuosittain hieman yli kaksi miljoonaa ihmistä. Keuhkoahtaumatauti on puolestaan maailman kolmanneksi yleisin kuolinsyy, johon kuolee vuosittain noin kolme miljoonaa ihmistä. Astmaa sairastaa maailmanlaajuisesti 235 miljoonaa ihmistä. Astma on lasten yleisin ja lisääntyvä pitkäaikaissairaus (14 % maailman lapsista).

Suomessa suunta parempaan

Suomessa keuhkosyöpä on miesten toiseksi yleisin syöpä, johon sairastuu vuosittain noin 2 500 suomalaista. Joka kolmas keuhkosyöpä löytyy naisilta. Keuhkoahtaumatauti on maailmalla yleistyvä keuhkosairaus ja Suomessa sitä sairastaa eriasteisina 300 000 – 400 000 henkilöä. Suomessa astmaa sairastaa vajaa 10 prosenttia koko väestöstä.

”Pelkästään Suomen näkökulmasta katsoen hengityselinsairauksien terveystaakan voi uskoa vähentyvän, koska tupakoinnin yleisyys on jo pitkään ollut laskusuunnassa. Tällä hetkellä työikäisestä väestöstä tupakoi päivittäin 14 prosenttia. Suomalaisten miesten sairastavuus keuhkosyöpään oli pitkään maailman suurimpia, mutta viime aikoina tilanne on parantunut. Naisten kohdalla tupakointi ja sen myötä keuhkosyöpä ei ole Suomessa yleistynyt samalla tavoin kuin monessa muussa maassa”, Mervi Hara iloitsee.

”Mitä pidemmälle väestön savuttomuudessa päästään, sitä selkeämmin se näkyy myös kansanterveydessä. Myönteinen suuntaus näkyy miesten keuhkosyöpätapausten määrän vähentymisenä.”

Ehkäisy tasoittaa eriarvoisuutta

Suomen ASH:n mukaan tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina, myös useiden tupakointivuosien jälkeen. Esimerkiksi keuhkosyövän riski pienenee merkittävästi lopettamisen myötä.

”Meidän tulisikin tehostaa tupakoinnin lopettamisen tukea perusterveydenhuollossa, erityispalveluissa, työterveyshuollossa ja opiskelijahuollossa, sillä valtaosa tupakoijista haluaisi lopettaa, mutta osa kokee sen vaikeaksi. Tupakoinnin lopettamisen tulisi olla osa jokaisen tupakka- tai muita nikotiinituotteita käyttävän potilaan hoitoa ja hoitosuunnitelmaa.”

Hänen mukaansa parasta tupakoimattomuuden tukemista on tupakoinnin aloittamisen ehkäisy. Tällä hetkellä Suomessa on vielä eriarvoisuutta siinä, että ammatillisissa oppilaitoksissa tupakoidaan lukioita enemmän.

”Kaikilla on yhtäläinen oikeus terveyteen ja terveydellisten lähtökohtien pitäisi olla samat koulutustasoon katsomatta”, Mervi Hara  toteaa.